Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Cezary Zdzisław
Nazwisko: Ferduła
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 13-02-1929
Imię ojca: Michał
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
25.07.1979 Cezary Ferduła został zabezpieczony pod nr. 56719 przez Wydział IV Departamentu III MSW. W materiałach ewidencyjnych brak informacji o przyczynie rejestracji i charakterze zainteresowania. Materiały dot. wyżej wymienionego zostały włączone do akt Sprawy Obiektowej krypt. "Telex". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały dot. zabezpieczenia Cezarego Ferduły zostały włączone do akt Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Telex" zarejestrowanej pod nr 29436 przez Wydział IV Departamentu III MSW, prowadzonej w latach 1970-1989. W dn. 9.12.1983 sprawę przekazano do Wydziału VII. 28.12.1989 SO krypt. "Telex" została wyrejestrowana przez Wydział XIV Departamentu II MSW. W zapisach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o charakterze wymienionej sprawy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Cezary Ferduła, pracownik PAP, 30.12.1981 został zarejestrowany pod nr 68603 do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Cezar" przez Wydz. XIV Dep. II MSW, ponieważ "w styczniu 1981 r. bez zgody kierownictwa agencji zaprosił do PAP korespondenta >Reutera<, który wykorzystywał swój pobyt do zbierania informacji nt. >Solidarności< i strajków". W grudniu 1981 r. Ferduła został zwolniony z pracy. 19.11.1983 sprawę wyrejestrowano, a 5.01.1984 materiały zarchiwizowano w Biurze "C" pod sygn. 51865/II. IPN BU 0204/1788 (51865/II) - akta, IPN BU 01222/1806 (9332/2) - mikrofilm.
W grudniu 1985 C. Ferduła otrzymał odmowę dopuszczenia do prac tajnych (nr EO-03230) z powodu nie wyrażenia zgody przez Wydz. VIII Dep. V MSW. Odmowy udzielono w związku z analizą materiałów Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Cezary" oraz Sprawy Obiektowej krypt. "Telex". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego (karta Mkr-2).
.