Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-10-2020 13:46

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bożena
Nazwisko: Kawenczyńska
Nazwisko rodowe: Falba
Miejsce urodzenia: Zabrze
Data urodzenia: 07-01-1960
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bożena Falba – ówczesna studentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu i "aktywny działacz NZS do 13.12.1981"– została internowana 21 maja 1982 mocą decyzji nr III/720, na wniosek Wydziału III-1 KW MO w Katowicach. Powód internowania: „po wprowadzeniu stanu wojennego poddawała krytyce WRON. Zgodnie z zaleceniami ośrodków dywersji ideologicznej i ekstremy >Solidarności< przebywającej na wolności, podejmowała w środowisku UŚ dyskusje na temat konieczności przeciwstawiania się istniejącemu porządkowi prawnemu m.in. poprzez gaszenie świateł dn. 13 bm. oraz palenie świeczek. Inspirowała również środowiska studenckie do przeprowadzenia 15 min. solidarnościowego strajku dn[ia] 15.05.b.r. na Wydziale Filologii Polskiej UŚ w Sosnowcu. Ponadto B[ożena] Falba mobilizuje wokół siebie byłych członków NZS i organizuje akcje pomocy dla osób internowanych". Decyzję nr 1259/82 o uchyleniu jej internowania wydano 23.07.1982. Materiały zmikrofilmowano wraz z aktami Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Prowokator” i zarchiwizowano pod sygn. 42544/2. IPN Ka 0169/329 (42544/2), IPN Po 161/1.
Akta osoby internowanej Bożeny Falby, wytworzone w trakcie jej internowania w Ośrodku Odosobnienia Bytom-Miechowice; do tego Ośrodka Bożena Falba została przewieziona 25.05.1982, a zwolniona z niego została 23.07.1982. IPN Ka 36/13 (5/82).
Od 17.06.1982 była kontrolowana operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Prowokator". Powód inwigilacji: po wyjściu z internowania włączyła się we wspieranie osób prowadzących „wrogą działalność polityczną” i represjonowanych za tę działalność oraz ich rodzin. Ponadto utrzymywała aktywne kontakty z innymi działaczami opozycji oraz "inicjowała akcje strajkowe [i] kolportaż wydawnictw bezdebitowych na terenie U[niwersytetu] Śl[ąskiego] w Sosnowcu". Sprawę tę zarejestrował Wydz. III-1 KW MO w Katowicach pod nr 50045. Dnia 15.12.1982 przeszukano mieszkanie figurantki – znaleziono i zarekwirowano ulotki oraz pismo zaadresowane na stowarzyszenie we Włoszech, w którym Bożena Falba krytykowała sytuację w PRL i załączyła listę 31 osób potrzebujących pomocy (w tym internowanych i zwolnionych z pracy). Wymienioną zatrzymano w areszcie KM MO Sosnowiec na 48 godz.; odmówiła złożenia zeznań. W dniu 28.04.1983 przeprowadzono z nią rozmowę ostrzegawczą. Materiały przekazywano kolejno do Sek. III KM MO w Sosnowcu i Sek. III-1 MUSW w Zabrzu, a dnia 9.07.1987 do DUSW Warszawa-Żoliborz. Prowadzenie kontroli operacyjnej i akt sprawy zakończono 11.11.1987. Materiały zniszczono, zachował się mkf. o sygn. IPN Ka 0169/329 (42544/2).
Bożena Falba figuruje w materiałach ewidencyjnych Wydz. III KW MO w Katowicach z lat 1982-1986. W roku 1982 otrzymała tzw. zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata - aż "do odwołania". To zastrzeżenie wyjazdów zostało wniesione przez Wydział III KW MO w Katowicach i zarejestrowane pod nr 50045. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.