Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Cezary Karol
Nazwisko: Łazarewicz
Miejsce urodzenia: Darłowo
Data urodzenia: 06-07-1966
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) "Kaktus" prowadzona była w okresie 18.02.1986-15.05.1990 przez Wydz. III WUSW w Koszalinie, zarejestrowana pod nr Ko 25065. Sprawa dotyczyła działalności nieformalnej grupy młodzieżowej „WiP” na terenie woj. koszalińskiego. Cezary Łazarewicz został zarejestrowany do sprawy 30.05.1988 pod nr 26767, wymieniony jest w aktach jako jedna z osób tworzących i kolportujących nielegalne wydawnictwa sygnowane przez Ruch „Wolność i Pokój”. Brał on także udział w manifestacji przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Kopaniu, która miała miejsce 27 lutego 1989 w Darłowie. Karta EO-4-A/77 z Kartoteki Ogólnoinformacyjnej b. Wydziału "C" KW MO/WUSW w Koszalinie; karta EO-4/77, E-16 z Kartoteki Spraw Obiektowych i Spraw Operacyjnego Sprawdzenia b. Wydz. "C" KW MO/WUSW w Koszalinie; karta EO4-A/77 z Kartoteki odtworzeniowej b. Wydziału "C" KW MO/WUSW w Koszalinie; poz. 26767, poz. 25065 z dziennika rejestracyjnego KW MO/WUSW w Koszalinie; poz. 5675 z Inwentarza do akt II b. KW MO/WUSW w Koszalinie; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej b. Biura "C" MSW; IPN Sz 00105/496 (5675/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) "Manhattan" prowadzona była w okresie 14.04.1989-09.05.1990 przez Wydz. III, następnie Wydz. OKPP WUSW w Koszalinie. Sprawa dotyczyła działalności grupy osób w koszalińskim KPN, którego spotkanie założycielskie odbyło się 29 października 1989. Tego dnia wybrany został skład zarządu, w skład którego wszedł Cezary Łazarewicz, wybrany na stanowisko sekretarza. Sprawę zakończono w związku z brakiem naruszenia porządku prawnego przez osoby objęte sprawdzeniem. Sprawę zakończono w styczniu 1990, formalnie w maju 1990. Poz. 27282 z dziennika rejestracyjnego KW MO/WUSW w Koszalinie; poz. 6574 z do inwentarza do akt II b. WUSW /KWMO w Koszalinie; IPN Sz 00105/495 (5674/II)
.