Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogumiła Maria
Nazwisko: Niewiadomska
Nazwisko rodowe: Stasińska
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 28-11-1934
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Filomena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w aktach śledztwa nr To 30/51 - prowadzonego przez PUBP w Toruniu od dnia 8.12.1950 przeciwko członkom konspiracyjnej organizacji młodzieżowej pod nazwą Organizacja Podziemna „Orlęta”. Ta organizacja działała na terenie Torunia w okresie od października 1950 do czasu jej likwidacji przez Urząd Bezpieczeństwa w dniu 24.02.1951. W ramach działalności m.in. wytwarzano i kolportowano „ulotki antypaństwowe” sygnowane pieczęcią organizacji. Bogumiła Stasińska należała do tej młodzieżowej grupy w okresie od grudnia 1950 do zatrzymania w dn. 24.02.1951. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 27.02.1951 została tymczasowo aresztowana i osadzona w więzieniu karno-śledczym w Toruniu. W trakcie śledztwa zwolniona z uwagi na młody wiek i słabo obciążające dowody. IPN By 070/2975 (3053/III) t. 1-4.
Występuje w Sprawie Ewidencyjno-Obserwacyjnej o krypt. „Zespół”, nr rejestr. To 703/56. Ta sprawa została założona dnia 31.01.1956 przez Ref. III PUdsBP Toruń na jedną z osób powiązanych z byłą konspiracyjną organizacją młodzieżową pod nazwą Organizacja Podziemna „Orlęta”. Do materiałów sprawy dołączono dokumentację z lat 1946-53 zawierającą m. in. akta sprawy operacyjnej krypt. „Orlęta” - założonej na powyższą organizację. Grupa ta działała na terenie Torunia w okresie od października 1950 do czasu jej likwidacji przez Urząd Bezpieczeństwa w dniu 24.02.1951. W okresie od grudnia 1950 do dnia aresztowania (24.02.1951) do tej organizacji należała Bogumiła Stasińska, "brała udział w konspiracyjnych zebraniach, przepisywała i rozrzucała ulotki o wrogiej treści". SEO krypt. „Zespół” zakończono 9.12.1957. IPN By 044/157 (1589/II).
Bogumiła Stasińska występuje w opracowaniu wewnątrzresortowym Wydz. "C" KWMO w Bydgoszczy z roku 1976 - dotyczącym Organizacji Podziemnej „Orlęta”. Opracowanie stanowią: charakterystyka organizacji, kwestionariusze osobowe i „karty na czyn przestępny”. Ww. grupa konspiracyjna powstała w październiku roku 1950 w Toruniu. Liczyła 20 członków i 7 pomocników – w większości były to dziewczęta w wieku 16–20 lat. Na czele organizacji stał trzyosobowy komitet. W ramach działalności odbywano zebrania i kolportowano ulotki. W związku z tą drugą formą działalności, PUBP w Toruniu podjął działania operacyjne. W dniu 24.02.1951 dokonano aresztowań członków tej konspiracyjnej grupy. Siedem osób – w tym Bogumiłę Stasińską – zwolniono z uwagi na bardzo młody wiek i "znikomą społeczną szkodliwość czynu". Pozostałych osądził WSR w Bydgoszczy w dniu 14.07.1951. Akta zawierają m. in. kwestionariusz z danymi personalnymi wyżej wymienionej. W dokumencie zapisano, że „od grudnia 1950 r. do 24 lutego 1951 r. w Toruniu była członkiem nielegalnej organizacji pn. Organizacja Podziemna Orlęta. W ramach działalności organizacyjnej brała udział (…) w kolportowaniu wrogich ulotek. Pisała również osobiście ulotki”. IPN BU 176/145.
W dniu 17.09.1984 została zarejestrowana przez Wydział I Biura Studiów SB MSW w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne pod nr 85317. Brak informacji o przyczynie rejestracji i charakterze zainteresowania. Bogumiła Stasińska została wyrejestrowana z ww. kategorii dnia 19.09.1989. Materiały zniszczono we wrześniu 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych Biura Paszportów MSW z okresu lipiec-listopad roku 1981. W tym okresie Bogumiła Stasińska dostała odmowę otrzymania paszportu na wyjazd do Francji. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.