Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Chutko
Miejsce urodzenia: Dziahelec
Data urodzenia: 05-05-1928
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Stefania
Znany/a też jako:
Chudko

Hudko

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kontrolna z lat 1950-1956, założona przez S. II Wydz. I Dep. III MBP, dot. nadzoru nad sprawą agenturalnego rozpracowania sprawców zastrzelenia żołnierzy Armii Czerwonej w okolicach Szprotawy prowadzonej przez Wydz. III WUBP Wrocław. Rozpracowanie ujawniło organizację działającą na przestrzeni czerwca-września 1949 w okolicach Szprotawy i Żagania, która miała na celu prowadzenie walki z ustrojem poprzez "niszczenie obiektów państwowych oraz dokonywanie napadów i morderstw na funkc.[jonariuszach] UB, MO, czł.[onkach] PZPR i żołnierzy jednostki radzieckiej, oraz działalność dywersyjno wywrotową o charakterze politycznym, jak rozklejanie ulotek". Czesław Chutko przekazał członkom organizacji broń, z której w dniu 09.06.1949 zastrzelono oficera jednostek radzieckich. Teczka nosząca nr arch. 2164/k została przesłana w 1964 z archiwum MSW do KW MO Wrocław. IPN Wr 038/5071 (9057/III).
Czesław Chutko został zatrzymany 11.09.1950 i osadzony w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu na mocy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu z 11.09.1950, wystawionego przez Wojskową Prokuraturę Rejonową we Wrocławiu, w związku z podejrzeniem o przynależność do nielegalnej organizacji na terenie powiatu Szprotawa, do której dostarczył dwa pistolety posiadane nielegalnie. Akt oskarżenia z 22.12.1950 sporządzony przez oficera śledczego WUBP Wrocław, został zatwierdzony przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu dnia 6.03.1951. Po zwrocie sprawy w dniu 31.07.1950 przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu, celem uzupełnienia śledztwa, 13.09.1950 Prokuratura przesłała akt oskarżenia, w którym ww. dodatkowo przedstawiono zarzut czynienia przygotowań do "zamachu na posterunek MO w Niegosławicach i Małomicach". IPN Wr 155/561 (Pr II 470/50, W 24/52).
Akta sądowe dot. działaczy niepodległościowych z lat 50-tych. W aktach znajduje się m.in. dokumentacja dot. Czesław Chutko, który wyrokiem Wojskowego Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Sr 456/51) z dnia 15.10.1951 został uznany winnym czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia z 13.09.1950 i skazany na łączną karę 8 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek całego mienia. Wyrok odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu (od 17.10.1951), Więzieniu Karnym w Kłodzku (od 21.03.1952 - na podstawie akt IPN Po 030/50), Więzieniu w Koronowie (od 11.07.1953 - do Koronowa miał przybyć z Więzienia Nr 1 we Wrocławiu), Ośrodku Pracy w Piechcinie (od 06.09.1953) i Więzieniu w Potulicach (od 24.10.1954), skąd został 08.03.1955 zwolniony na podstawie postanowienia WSR we Wrocławiu z dnia 04.03.1955. Ww. występuje także jako świadek w sprawach członków nielegalnej organizacji prowadzonych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. IPN Wr 23/318 (IV K 53/66, Sr 775/50, Sr 200/51, Sr 456/51, IV K 605/57, IV K 699/60; Sr 775/50, Sr 200/51, Sr 456/51, IV K 605/57, IV K 699/60) t. 5, 14-16.
Materiały w sprawie usiłowania zmiany przemocą ustroju państwa polskiego (organizacja "Walcząca Polska", działająca w latach 1948-1950 na terenie powiatu szprotawskiego) i innych czynów zabronionych prowadzone w związku z podejrzeniem o popełnienie przestępstwa z art. 86 § 2 kkWP. Czesław Chutko występuje jako jeden z członków organizacji. IPN Po 030/50 (3706/III) t. 3.
Charakterystyka "nielegalnej organizacji p.n. >Walcząca Polska< bez zabarwienia działającej w latach 1948-1950 na terenie powiatu Szprotawa", opracowana przez Wydz. „C” KW MO w Poznaniu w r. 1973 na podstawie akt śledczych 3706/III. "Członkowie jej stawiali sobie za cel prowadzenie walki z (...) ustrojem PRL poprzez rozpowszechnianie ulotek antypaństwowych i antyradzieckich, wysyłanie do aktywnych działaczy ZMP listów pogróżkowych. W założeniach programowych zakładano również gromadzenie broni, terroryzowanie działaczy społecznych i napadów na funkcjonariuszy UB, MO oraz żołnierzy Armii Radzieckiej". Czesław Chutko został wymieniony jako członek ww. organizacji. IPN Po 060/119 (162/21, p.1, charakterystyka nr 33) t. 22/1.
Charakterystyka "kontrrewolucyjnej organizacji młodzieżowej działającej w latach1949-1950 na terenie Szprotawy (...)", opracowania przez Wydz. „C” KW MO Wrocław w 1978 r. Czesław Chutko występuje w „Kwestionariuszu osobowym na członka nielegalnej organizacji-bandy” oraz „Karcie na czyn przestępczy” sporządzonych na podstawie akt śledczych o sygn. 9057/III i sądowych o sygn. Sr-456/51. IPN Wr 049/468 (F-335).
Akta osobowe więźnia Czesława Chutki przesłane w 1981 przez Wydz. "C" KW MO Bydgoszcz do Biura "C" MSW. Materiałów o sygn. 7207/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.