Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Łazarewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-08-1939
Imię ojca: Karol
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa ,,Zalew" została zarejestrowana pod nr Sz 1557 przez Wydział II KWMO w Szczecinie w dniu 20.10.1962 początkowo jako teczka zagadnieniowa, a następnie w dniu 9.09.1971 przekwalifikowano ją w sprawę obiektową. Zbigniewa Łazarewicza zarejestrowano do sprawy pod nr Sz 18403 w dniu 23.04.1979 jako osobę podejrzewaną o ,,nierozpoznane" kontakty z obcokrajowcami z racji wykonywania zawodu marynarza, wykonywanie zdjęć urządzeń portowych, słuchanie i rozpowszechnianie wiadomości z radia ,,Wolna Europa", wrogość w stosunku do PRL, chęć nielegalnego pozostania na zachodzie. Sprawę zakończono 24.04.1989 z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności. IPN Sz 0011/1906 (17422/II, 17422/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia ,,Manhattan" zarejestrowana została w dniu 14.04.1989 przez Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Koszalinie pod nr Ko 27282 . Zbigniew Łazarewicz występuje jako osoba rozpracowywana z powodu członkostwa w koszalińskim ogniwie Konfederacji Polski Niepodległej - jako jej przewodniczący, organizowania manifestacji, pikiet antykomunistycznych domagających się zalegalizowania KPN oraz kolporter ulotek KPN. Sprawę zakończono w dniu 9.05.1990 w związku z nieodnotowaniem działań sprzecznych z prawem. IPN Sz 00105/495 (5674/II)
.