Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Zbigniew
Nazwisko: Zahorski
Miejsce urodzenia: Wschowa
Data urodzenia: 19-07-1965
Imię ojca: Edward
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 29.01.1982 zarejestrowany pod nr 3700 jako OZ (Osoba Zabezpieczona) w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Głóg" (nr rej. 3663), prowadzonej w okresie od 22.01.1982 do 11.06.1982 przez Wydz. III KW MO Legnica, dot. ujawnienia na terenie Głogowa ulotek o treści antypaństwowej. Sprawę w części dotyczącej Jacka Zahorskiego, który przyznał się do wykonania ulotek, skierowano do Sądu dla Nieletnich w Głogowie. Wobec ww. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci nadzoru MO. IPN Wr 022/432 (466/II).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu (PgD-II- 356/88) nad dochodzeniem prowadzonym przez Delegaturę WSW w Głogowie (Dd-10/88) dot. odmowy stawienia się do odbycia zasadniczej służby wojskowej poborowego Jacka Zahorskiego z powodów religijnych. Wyrokiem Sądu ŚOW we Wrocławiu w dniu 10.03.1989 (So 369/88) skazany na 3 lata pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 13.12.1988 do 10.01.1989. IPN Wr 35/2030 (PgD-II- 356/88).
.