Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Wandycz
Miejsce urodzenia: Lubin
Data urodzenia: 22-08-1964
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 16.06.1982 zarejestrowany pod nr. 4071 jako OZ (Osoba Zabezpieczona) w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Wieśniak" (nr rej. 3994), założonej 21.05.1982 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia, 25.05.1982 przekwalifikowana na SOR, prowadzonej przez Wydz. III KW MO Legnica w związku z wykonaniem "w miejscach publicznych na terenie Chocianowca, gm. Chocianów w kwietniu i maju 1982 r. szeregu napisów, których treść poniżała i lżyła ustrój i naczelne organy PRL". Ryszard Wandycz był jednym z podejrzanych o ich wykonanie. Prowadzenie sprawy zakończono 31.01.1983, zdjęto z ewidencji 05.05.1983. IPN Wr 022/515 (570/II).
Akta prokuratorskie dotyczące śledztwa wszczętego 26.05.1982 przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu, na wniosek Wydz. Dochodzeniowo-Śledczego KW MO Legnica, w sprawie "umieszczenia w miejscach publicznych na terenie Chocianowca województwa legnickiego w kwietniu i w maju 1982 r. szeregu napisów, których treść poniżała i lżyła ustrój i naczelne organy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej". Dnia 26.07.1982 Ryszard Wandycz został oskarżony o to, iż "w dniu 30 kwietnia 1982 r. w Chocianowcu woj. legnickiego, umieścił na ścianach wiaty miejscowego przystanku PKS napisy o treści poniżającej i lżącej osobę gen. armii - Wojciecha Jaruzelskiego - Prezesa Rady Ministrów i I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej". IPN Wr 35/201 (Pg.Śl. II-250/82).
Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 10.08.1982 postępowanie karne przeciwko Ryszardowi Wandyczowi, wszczęte w związku z aktem oskarżenia wniesionym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu (Pg.Śl. II-250/82), zostało umorzone (So.W. 783/82). Wyrokiem z dnia 18.11.1982 Sąd ŚOW we Wrocławiu, po ponownym rozpatrzeniu sprawy w wyniku rewizji wniesionej przez prokuratora od wyroku z 10.08.1982 do Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej w Warszawie, uznał ww. winnym czynów zarzucanych w akcie oskarżenia i skazał na 6 miesięcy pozbawienia wolności, z zawieszeniem wykonania orzeczonej kary na okres 3 lat, oddaniem pod dozór kuratora sądowego oraz grzywnę (So.W. 1072/82). Dnia 05.09.1983 Sąd ŚOW we Wrocławiu wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i darował Ryszardowi Wandyczowi wymierzoną karę oraz uchylił dozór kuratora. W aktach znajdują się materiały postępowania karnego So.W. 783/82. IPN Wr 101/6735 (So.W. 1072/82).
.