Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Andrzej
Nazwisko: Stawicki
Miejsce urodzenia: Wroclaw
Data urodzenia: 07-07-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Ludwika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 28.11.1980 zarejestrowany pod nr. 43041 przez Wydz. III "A" KW MO we Wrocławiu w ramach Sprawy Obiektowej o krypt. "Poligon" (nr. rej. 42954) prowadzonej od 27.10.1980. W dn. 09.04.1981 przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Jeziorak". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Dnia 09.04.1981 zarejestrowany pod nr. 43041 przez Wydz. III "A" KW MO we Wrocławiu w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Jeziorak" (o tym samym nr. rej.), jako "podejrzany o wykorzystywanie organizacji społ.-polit. do negatywnej działalności politycznej. Prowadzenie sprawy zakończono dnia 12.XI.1981 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej". Materiałów o sygn. 101957/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa RSD-7/82, prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO we Wrocławiu, na polecenie Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2 Ds 3/82), dot. nieodstąpienia, m.in. przez Czesława Stawickiego, od "działalności związkowej w NSZZ >Solidarność< oraz zorganizowania i kierowania strajkiem pracowników w Państwowej Fabryce Wagonów >Pafawag< i innych na terenie Wrocławia". Ww. był członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. Z akt wynika, iż pierwotnie postępowanie w sprawie ww. prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście pod nr. 2 Ds 57/81. W związku z ukrywaniem się Czesława Sawickiego, 05.01.1982 wydano list gończy. Ww. został zatrzymany 12.01.1982. Postanowieniem z dnia 16.01.1982 materiały dot. Czesława Sawickiego zostały wyłączone z tejże sprawy i włączone do sprawy 2 Ds. 3/82. IPN Wr 039/11253 (24455/III).
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 22.02.1982 Czesław Stawicki został uznany winnym tego, iż w dniach 14 i 15.12.1981 we Wrocławiu jako członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk, "mimo zawieszenia działalności związkowej" nie odstąpił od niej, udał się do Państwowej Fabryki Wagonów "Pafawag", gdzie wszedł w skład tworzonego tam Regionalnego Komitetu Strajkowego. Skazany na 3 lata pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na okres 2 lat, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 12.01.1982. Zwolniony warunkowo dnia 16.05.1983 na podstawie Uchwały Rady Państwa z dnia 22.04.1983. Dnia 31.05.1993 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sygn. III A Ko 19/93) uchylił wyrok z dnia 22.02.1982 i uniewinnił ww. IPN Wr 23/335 (III K 27/82).
Akta tymczasowo aresztowanego, na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 05.01.1982 (2 Ds 57/81), a następnie skazanego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 22.02.1982 (II K 27/82) Czesława Stawickiego, umieszczonego 19.01.1982 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, odbywającego karę pozbawienia wolności w następujących Zakładach Karnych: we Wrocławiu (od 26.02.1982), w Strzelcach Opolskich (od 17.07.1982), w Kłodzku (od 28.09.198) i we Wrocławiu (od 22.12.1982). Ww. w dniu 04.02.1982, na podstawie Postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 02.02.1983 (V Pr 32/83), udzielono przerwy w odbywaniu kary na okres 3 miesięcy. Dnia 19.04.1983 Rada Państwa wydała uchwałę o skorzystaniu z prawa łaski i warunkowym zwolnieniu Czesława Sawickiego z reszty odbywania kary (PU-1111-40-83). IPN Wr 149/231 (172/V/82).
.