Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Leszek
Nazwisko: Wernic
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 15-11-1930
Imię ojca: Leon
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumenty operacyjne z teczek osobowych założonych przez Wydział II Departamentu IV MSW na pracowników Stowarzyszenia „PAX”. Odnośnie Andrzeja Leszka Wernica materiały zawierają m.in.: ankietę personalną pracownika Stowarzyszenia „PAX”, arkusz rejestracyjny w Sprawie Zagadnieniowej krypt. „Alfa” oraz notatkę z 2.09.1965 ze spotkania z tajnym współpracownikiem ps. „Romulus”, według którego Andrzej Wernic był pracownikiem redakcji „Słowa Powszechnego” o poglądach „prosanacyjnych i antysocjalistycznych”. Materiały pochodzą z lat 1961-1971. IPN BU 01283/1362 (LVI/E/6), IPN BU 0648/79 (LVI/E/6).
13.12.1986 Andrzej Leszek Wernic został zarejestrowany przez Wydział II WUSW w Ciechanowie pod nr. 5566 w kategorii Materiały Wstępne (MW). 21.04.1984 zmieniono charakter zainteresowania na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Chemik”. „Podejrzany o prowadzenie wrogiej działalności antysocjalistycznej w przedsiębiorstwie zagranicznym >TAKON< w Bołąkach”. 3.12.1989 sprawę zakończono, a 20.12.1989 – wyrejestrowano. Materiały zarchiwizowano w Wydziale Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Ciechanów pod sygn. 889/II. Materiały o sygn. 889/II zniszczono w styczniu 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.