Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Brant
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 14-10-1955
Imię ojca: Edwin
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego kraju.
Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, niegwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji.
Bibliografia:
- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007.
- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013.
- Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
- www.13grudnia81.plTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Brant został zarejestrowany 09.10.1980 pod nr 5206 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Żniwa", nr. rej. 5164, prowadzonej przez Wydz. III "A" KW MO w Płocku w okresie 12.09.1980-02.12.1980. Sprawa dotyczyła "przerwy w pracy". Sprawa zakończyła się poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. 04.12.1980 materiały złożono w archiwum pod sygn. 502/II. Materiały o sygn. 502/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Ww. figuruje w wykazie rezerwistów powołanych na ćwiczenia w wojskowym obozie internowania w Czerwonym Borze (JW 3466). Powołany 05.11.1982, przydzielony do 1 kompanii. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 03.02.1983. IPN BU PF 1090/62, IPN BU 2832/27.
Od 02.07.1987 rozpracowywany operacyjnie pod nr 11891 przez Grupę VI RUSW w Sierpcu. Następnie przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Komunikat" nr rej. 12920, prowadzonej w okresie 20.02.1989-14.09.1989, początkowo do 21.03.1989 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Sprawa dotyczyła nieformalnej grupy o charakterze opozycyjnym działającej w Sierpcu. Materiały złożono 25.09.1989 w archiwum pod sygn. 1981/II. Materiałów o sygn. 1981/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.