Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Jacek
Nazwisko: Trześniowski
Miejsce urodzenia: Gorzów Wlkp.
Data urodzenia: 15-08-1967
Imię ojca: Roman
Imię matki: Dominika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Trześniowski występował jako figurant w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Iskra" zarejestrowanej 05.11.1982 pod nr rej. Go 5614. Sprawa prowadzona była przez Wydz. III KWMO/WUSW Gorzów Wielkopolski. Materiały niearchiwizowane, zniszczone w jednostce operacyjnej w dniu 12.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta Wydz. Śledczego WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zarejestrowanej w dniu 04.03.1985 pod nr. 2/85. Grzegorz Trześniowski występuje w sprawie jako osoba wobec której 26.02.1985 prokurator wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przedstawił zarzuty dot. rozrzucania na ulicach Gorzowa Wlkp. "ulotek nawołujących do przeprowadzenia strajku w dn. 28.02.1985" przez co "podjął działania zmierzające do wywołania niepokojów społecznych". Następnie zarzuty zostały zmienione - "w okresie od jesieni 1984 do 22.02.1985 w Gorzowie Wlkp. Grzegorz Trześniowski brał udział w org. >Ruch Młodzieży Niezależnej<, której ustrój i cel miał pozostać tajemnicą dla organów państwowych, a w ramach prowadzonej działalności, w celu wywołania niepokoju społecznego kolportował nielegalne czasopisma takie jak >Feniks<, >Szaniec< i in., i wykonywał na ścianach budynków napisy o treści antypaństwowej". Postepowanie karne umorzono warunkowo 28.06.1985. IPN Sz 6/4 (203/III).
Grzegorz Trześniowski 28.02.1985 został zarejestrowany pod nr. Go 7365 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie "Iskra" (nr rej. Go 5614) prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie w dniu 19.02.1987 został zarejestrowany pod nr. Go 7365 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Dezerterzy" prowadzonej od dnia 18.02.1987 pod nr rej. Go 8605 przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Materiały niearchiwizowane, zniszczone w jednostce operacyjnej w dniu 12.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
W aktach prowadzonych w okresie 09.07.1987-20.11.1987 przez Wydz. Śledczy WUSW w Gorzowie Wielkopolski (nr Go H 130/87) Grzegorz Trześniowski występuje jako "osoba naruszająca porządek publiczny" podczas wizyty Papieża w Gdańsku. W aktach ww. jest na fotografii (niesie transparent o treści "Solidarność Gorzów"), ponadto w aktach znajduje się wniosek o ukaranie Grzegorza Trześniowskiego za to, że 12.06.1987 w Gdańsku "działając wspólnie i w porozumieniu z innymi podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego przez aktywne uczestnictwo w próbie wywołania zbiegowiska i rozruchów ulicznych". Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych nie skierowano wniosku o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń. IPN Sz 03/82 (197/III).
W aktach administracyjnych Wydz. Śledczego WUSW w Gorzowie Wielkopolski z roku 1987, Grzegorz Trześniowski występuje jako osoba wobec której prowadzono czynności procesowe w sprawie "aktywnego uczestnictwa w próbie wywołania zbiegowiska i rozruchów ulicznych podczas wizyty papieża" - niósł transparent z napisem "Solidarność Gorzów" w dniu 12.06.1987 w Gdańsku. Wniosku nie skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń. IPN Sz 05/10 t. 18 (8/91).
Grzegorz Trześniowski występuje jako osoba wobec której Wydz. Śledczy WUSW Gorzów Wlkp. dokonał zastrzeżenia wyjazdów do wszystkich krajów świata w okresie 21.06.1985-21.06.1987. Karta PZ-35 Kartoteki Biura Paszportów MSW nr ZV-2698/85/GO.
.