Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Baranowski
Miejsce urodzenia: Wójcin
Data urodzenia: 13-06-1927
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez WUBP Wrocław w roku 1946, dot. założenia i przynależność do organizacji "Armia Krajowa". Akta w formie szczątkowej. Akta śledztwa WUBP Wrocław stanowią tom 3 akt IPN Wr 21/69 (R 85/46). Wynika z nich, iż śledztwo przeciwko Antoniemu Baranowskiemu wszczęto 22.02.1946, a zakończono 28.03.1946. Dnia 16.04.1946 oficer śledczy sporządził akt oskarżenia, w którym ww. zarzucono mi.in., iż "w dniu 8 lutego 1946 r. wstąpił do związku, mającego na celu obalenie obecnego ustroju Państwa Polskiego, zwalczanie sprzymierzonej Armii Czerwonej, oraz dokonywanie napadów rabunkowych w celu zdobycia pieniędzy i środków do rozwoju związku, pod nazwą >A-K< (Armia Krajowa)". Akt oskarżenia został przekazany Wojskowej Prokuraturze Rejonowej we Wrocławiu, która prowadziła nadzór w tej sprawie (II Pr R 16/46). IPN Wr 038/121 (574/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 31.05.1946 uznany winnym m.in. tego, iż "w dniu 8.2.1946 r. w Łodzi w celu działania w kierunku zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego wszedł w porozumienie z innymi osobami" i skazany na 10 lat pozbawienia wolności oraz utratę obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 23.03.1946. Postanowieniem z dnia 06.05.1947 WSR we Wrocławiu, na mocy ustawy o amnestii z dnia 22.02.1947, złagodził karę do 7 lat więzienia. IPN Wr 21/69 (R 85/46).
Informacje kartoteczno-ewidencyjne dot. odbywania kary więzienia przez Antoniego Baranowskiego. Z zapisów wynika, iż ww. przebywał kolejno w Więzieniu we Wrocławiu, Sztumie, Ośrodku Pracy i CWK w Strzelcach Opolskich oraz Więzieniu w Bytomiu, skąd został zwolniony 23.03.1953. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy kontolno-obserwacyjnej przesłane z WUBP Stalinogród (Katowice) do wykorzystania służbowego przez MUBP Mysłowice, dot. zwolnionego z Więzienia w Bytomiu Antoniego Baranowskiego. W aktach m.in.: życiorys, karta informacyjna i ewidencyjna z Więzienia w Bytomiu, charakterystyka więźnia. Sprawę zakończono 13.01.1955 z powodu braku innych materiałów dot. ww. IPN Ka 04/3034 (24979/II).
Wykaz osób zamieszkałych w Katowicach, zarejestrowanych w Wydziale ,,C" KW MO w Katowicach. Antoni Baranowski został wymieniony w spisie osób należących do "reaktywowanych organizacji z okresu okupacji i po wyzwoleniu - osoby skazane z powiatu katowickiego". IPN Ka 0104/19 t. 1 (19/KA).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO Wrocław w 1974. Charakterystyka "bandy terrorystyczno-rabunkowej o zabarwieniu AK, działającej w 1945/46 na terenie Łodzi i Wrocławia". Antoni Baranowski występuje jako jeden członków ww. organizacji. IPN Wr 049/51 (F-51).
.