Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Janusz
Nazwisko: Niedek
Miejsce urodzenia: Chylice Kolonia
Data urodzenia: 18-02-1946
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje o działalności podziemnej Andrzeja Niedka w książce wydanej przez IPN: Janusz Przemysław Ramotowski "Przem", Sto razy głową w mur. Historia tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły, Warszawa 2013.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wedle zapisu z 3.11.1983 z kartoteki SUSW Andrzej Niedek w 1982 r. „zaczął działać w tzw. studenckich grupach ulotkowych. Był łącznikiem istniejących pięciu grup na polecenie «Regionu» [Mazowsze NSZZ «Solidarność»]. Z Regionem kontaktował się za pomocą skrzynki kontaktowej. Były to przeważnie mieszkania prywatne. Brał udział w akcjach rozrzucania ulotek, przewoził materiały propagandowe do innych miast, a głównie do Płocka. Ujawnił się dnia 21.07.1983 r. w Wydz. Śled[czym] w SUSW w Warszawie”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego. Jednakowe karty Mkr-2 z kartotek: odtworzeniowej SUSW i ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW. Wątpliwa jest data ujawnienia - wedle wspomnianej w uwagach do BIP książki J.P. Ramotowskiego (s. 231) nastąpiło to 17.10.1983 r. w Prokuraturze Warszawa-Śródmieście.
Kontrolowany operacyjnie od 24.06.1985 przez Wydz. III SUSW w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Kojot” (nr rejestracyjny 42874) jako były działacz NSZZ „Solidarność” podejrzewany o „działalność antypaństwową naruszającą porządek prawno-polityczny”. Sprawę wszczęto na podstawie materiałów agenturalnych z Dep. II MSW (kontrwywiad). Prowadzenie KE przekazano 21.09.1985 do Wydz. III-2 SUSW, który formalnie przejął sprawę 6.11.1986. Od 8.12.1986 materiały KE i jego prowadzenie przekazano do Wydz. VI Dep. II MSW, który 9.01.1987 zarejestrował sprawę w Biurze „C” MSW pod nr. 99803 i tym samym kryptonimem. KE przekwalifikowano 17.05.1989 na Zabezpieczenie Operacyjne (bez kryptonimu). W listopadzie 1989 r. zakończono inwigilację Andrzeja Niedka, a materiały sprawy zostały zniszczone „ze względu na dezaktualizację operacyjną”. Rezygnacja z prowadzenia sprawy została odnotowana w dzienniku rejestracyjnym pod datą 1.12.1989. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.