Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Bożejewicz
Miejsce urodzenia: Kazimierzewo
Data urodzenia: 08-12-1944
Imię ojca: Adam
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja akcji operacyjno-zabezpieczającej krypt. „Gotowość” prowadzona od 13.02.1981 do 10.01.1983 przez Wydz. II/ III/ III „A”/ IV, Wydz. Śledczy KWMO w Toruniu dotycząca przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie województwa toruńskiego. W aktach znajduje się „Wniosek osoby przeznaczonej do internowania” dotyczący Zbigniewa Bożejewicza z 10.12.1981 wystawiony przez Wydz. IV KWMO w Toruniu. Został scharakteryzowany jako „aktywny i radykalny” członek i sekretarz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Gminnym Komitecie Założycielskim w Lubiczu. W strukturach NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” działał od samego początku funkcjonowania związku. Jeszcze przed rejestracją związku wziął udział w delegacji rolników na spotkaniu z wojewodą toruńskim. Członek Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Strajkowego, aktywny uczestnik strajku w budynku PP „Cukrownie Toruńskie”. IPN By 466/3 (IPN 0754/84, 156/84).
Akta Wydz. Śledczego KWMO w Toruniu dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego w ramach akcji krypt. „Jodła” z terenu województwa toruńskiego. W materiałach znajduje się decyzja Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 179/81/UG z 12.12.1981 o internowaniu Zbigniewa Bożejewicza, nakaz zatrzymania i odprowadzenia oraz decyzja Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 179/81/UG-19 z 31.12.1981 o uchyleniu internowania. IPN By 082/1 t. 1 (54/III), IPN By 076/321.
Akta Zbigniewa Bożejewicza internowanego 15.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach na mocy decyzji nr 179/81/UG wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. W uzasadnieniu podano, że dalsze przebywanie na wolności Zbigniewa Bożejewicza „zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że podburza do nieposzanowania prawa”. Komendant Wojewódzki MO w Toruniu decyzją nr 179/81/UG-19 z 31.12.1981 uchylił internowanie. IPN By 97/8 (40/A/8).
Po zwolnieniu z internowania kontrolowany operacyjnie przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Toruniu od 22.01.1982 do 07.04.1984 w ramach kwestionariusza ewidencyjnego (KE) krypt. „Struga” nr rej. 7639 jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1170/II. Materiały o sygn. 1170/II zniszczono 15.01.1990 przez Wydz. SiA WUSW w Toruniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Zakon” nr rej. 13927 prowadzona od 06.02.1986 do 10.07.1987 przez Pion VI RUSW w Toruniu dotycząca działalności Ośrodka Duszpasterstwa Rolników przy parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Gronowie. Sprawę wszczęto, ponieważ proboszcz powyższej parafii raz w miesiącu odprawiał msze święte w intencji rolników, w których uczestniczyli byli działacze NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Celem sprawy miało być ustalenie „charakteru mszy i treści głoszonych kazań”, zidentyfikowanie byłych działaczy NSZZ RI „Solidarność” biorących udział w nabożeństwach i spotkaniach po nich, ustalenie treści prowadzonych rozmów po mszy i czy w ich trakcie odbywał się kolportaż literatury bezdebitowej. Sprawę zakończono 10.07.1987 ustaleniem uczestników mszy w intencji rolników indywidualnych wywodzących się ze środowiska działaczy b. „Solidarności” oraz stwierdzeniem zaprzestania odprawiania nabożeństw, co przyczyniło się do ustania działalności środowiska. Zbigniew Bożejewicz przechodzi w meldunkach i wyciągach z informacji od TW pseud. „Marynarz” nr rej. 12187 oraz źródła nr rej. 6856 jako działacz byłego Zarządu Gminnego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Lubiczu, uczestnik mszy odprawianych w Gronowie oraz mszy odprawionej 12.04.1986 w Piasecznie przez biskupa przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rolników. IPN By 081/1077 (1964/II).
Zbigniew Bożejewicz, jako były działacz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, został zarejestrowany 13.03.1989 pod numerem 17257 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Gracz” nr rej. 17142 prowadzonej od 15.02.1989 do 04.10.1989 przez Wydz. VI WUSW w Toruniu. Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum pod sygn. 2424/II i zmikrofilmowano pod sygn. 2424/2. Materiały o sygn. 2424/II, mkf 2424/2 zostały zniszczone 03.01.1990 przez Wydz. OG WUSW w Toruniu za protokołem nr 1/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.