Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Miron Marceli
Nazwisko: Łukowicz
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 18-04-1928
Imię ojca: Marek
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan” (nr rej. Gd 37004) 24.08.1982 przemianowana na „Związek” dotycząca „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Sprawa była prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”/ V/ Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku. Miron Łukowicz figuruje w meldunku KMMO w Wejherowie do KWMO w Gdańsku z 27.11.1980, jako przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy ZOZ w Wejherowie. Miał on także zostać doradcą i konsultantem MKS „Solidarność” w Wejherowie. Informacje te pozyskano od TW (Tajnego Współpracownika) pseud. „Wojtek”. IPN Gd 003/166 t. 8 (185/IV).
Akta operacji krypt. „Gotowość” prowadzonej od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz.III „A”/V, Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku dotyczące przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ „Solidarność”. Miron Łukowicz był internowany od 09.11.1982 do 03.12.1982. Materiały dotyczące Mirona Łukowicza złożono do archiwum pod sygn. 911/19 t. 5. Materiały o sygn. 911/19 t. 5 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i ZSKO.
Akta Mirona Łukowicza internowanego w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Kwidzynie na mocy decyzji nr 794 wydanej 08.11.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Internowanie uzasadniono tym, że „ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając ma wolności nie będzie przestrzegał porządku prawnego”. Ze względu na stan zdrowia i konieczność podjęcia leczenia, decyzją nr 395 wydaną 03.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku internowanie wobec Mirona Łukowicza zostało uchylone. IPN Gd 162/321 (322/12/82).
Akta Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku zawierające meldunki dzienne za okres od 13.12.1981 do 23.12.1982 dotyczące akcji krypt. „Jodła”, związanej z internowaniem osób zamieszkałych lub przebywających na terenie województwa gdańskiego oraz akcji krypt. „Klon”, polegającej na przeprowadzaniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji. Miron Łukowicz figuruje w szyfrogramie Naczelnika Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku z 10.11.1982, jako były działacz NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Rejonowym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie internowany 09.11.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. W szyfrogramie z 04.12.1982 Miron Łukowicz został wymieniony jako jedna z osób, wobec których podjęto decyzję o uchyleniu internowania. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4).
Miron Łukowicz był rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Rój” nr rej. 51046 prowadzonej od 04.04.1985 do 25.01.1990. Po zakończeniu sprawy materiały zniszczono. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i ZSKO.
Miron Łukowicz zarejestrowany pod numerem 53813 pozostawał od 18.04.1986 do 10.10.1987 w zainteresowaniu Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w charakterze osoby zabezpieczonej (OZ). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i ZSKO.
Akta paszportowe Mirona Łukowicza prowadzone od 11.08.1987 do 09.08.1989 przez Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku, Pion Paszportów RUSW w Gdyni. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do „WKŚ” ("wszystkich krajów świata") od 20.04.1986 do 20.04.1988 wydane przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w związku ze sprawą nr rej. 51046. Zastrzeżenie zarejestrowano 11.07.1986 pod numerem GD509/Z/86, odwołano 10.06.1988. W aktach znajduje się notatka służbowa z 22.09.1987, z której wynika, że Miron Łukowicz był aktywnym działaczem kościelnym, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a także byłym przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w ZOZ Wejherowo. Nie stwierdzono jednak, aby zajmował się wrogą działalnością polityczną. Nie pozostawał również w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa państwa. 22.09.1987 Miron Łukowicz zgłosił się do Zastępcy Szefa WUSW w Gdańsku w sprawie odmowy wydania paszportu. Podczas rozmowy prosił o zweryfikowanie decyzji i poinformował, że mimo iż nie angażuje się w działalność polityczną, to jednak „uważa, że jest prześladowany ze strony Służby Bezpieczeństwa w Wejherowie. np. w 1985 r. został zatrzymany za rzekomą działalność antypaństwową w organizacji młodzieżowej, a 8 czerwca 1987 r. przeprowadzono rewizję w jego mieszkaniu przed przyjazdem papieża do Polski”. Po rozmowie, na mocy decyzji Zastępcy Szefa WUSW w Gdańsku zastrzeżenie wyjazdu za granicę zostało anulowane i postanowiono o wydaniu paszportu w przyspieszonym terminie. IPN Gd 645/426909 (EAGD 426909).
.