Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Zagwojski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 05-02-1951
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Ludwika Zagwojskiego, w których zachowały się: kalka Decyzji Nr 2295 o internowaniu z 10.11.1982 KWMO we Wrocławiu i Decyzja Nr 1474 o uchyleniu internowania z 02.12.1982. 040/1403 (IV-3751/1280).
Internowany w Zakładzie Karnym w Strzelinie w okresie od 11.11.1982 do 02.12.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż "narusza obowiązujący porządek prawny" (akta internowanego). IPN Wr 30/1742 (138/82).
Dnia 14.02.1983 zarejestrowany pod nr. 45965 i objęty kontrolą operacyjną przez Wydz. V KW MO Wrocław w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Energetyk". Dnia 23.11.1984 przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Most". Materiałów 102835/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 23.11.1984 zarejestrowany pod nr. 45965 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Most" (nr rej. 48834) założonej 08.06.1984, początkowo jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia, prowadzonej przez DUSW Wrocław-Śródmieście na "fakt działalności w nieleg.[alnych] strukt.[urach] >S<. Kolportaż nieleg.[alnych] wydawnictw". Ludwik Zagwojski miał być "w 1984 r. wykorzystany przez RKS do kolport.[ażu] nieleg.[alnych] wydawnictwa na ter.[enie] Zakł.[adu] Mechaniczno-Bud.[owlanego] Przemysłu Drzewnego we Wrocławiu". Sprawę wyrejestrowano 19.09.1986. Materiałów o sygn. 102835/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.