Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Józef
Nazwisko: Paluszak
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Data urodzenia: 12-02-1940
Imię ojca: Józef
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ „Solidarność” w ramach akcji krypt. „Gotowość” prowadzone od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz. III „A”/ V, Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. Włodzimierz Paluszak figuruje w wykazie osób internowanych z województwa gdańskiego. Materiały dot. Włodzimierza Paluszaka złożone do archiwum pod sygn. 911/19 t. 7 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1/1 (IPN Gd 340/2 t. 1, 156/10, 911/2).
Akta administracyjne Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku zawierające meldunki dzienne za okres od 13.12.1981 do 23.12.1982 dotyczące akcji krypt. „Jodła”, związanej z internowaniem osób zamieszkałych lub przebywających na terenie województwa gdańskiego. Włodzimierz Paluszak, drukarz KK NSZZ „Solidarność” i uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej po wprowadzeniu stanu wojennego, figuruje na wykazie osób internowanych z województwa gdańskiego i w szyfrogramie z 09.02.1982, jako jedna z osób, wobec których uchylono decyzję o internowaniu. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4).
Akta internowanego Włodzimierza Paluszaka. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie na mocy decyzji nr 517 wydanej 14.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Internowanie uzasadniono tym, że Włodzimierz Paluszak podejmował „działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego”. 12.02.1982 Włodzimierz Paluszak złożył skargę do Komendanta Ośrodka Odosobnienia w Iławie zwracając uwagę na przykłady łamania „Regulaminu pobytu osób internowanych w ośrodkach odosobnienia” z 20.12.1981 ze strony funkcjonariuszy, w tym: nieprzydzielanie środków higieny, sposób dokonywania przeszukań, skrócony czas spacerów, brak dostępu do prasy. Na mocy decyzji nr 65 wydanej 06.02.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku internowanie wobec Włodzimierza Paluszaka uchylono. Ośrodek opuścił 15.02.1982. IPN Bi 71/135 (42/117).
.