Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Anioł
Miejsce urodzenia: Szczeka-Staszów
Data urodzenia: 26-03-1921
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Magorzata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne WUBP Wrocław dotyczące przynależności Władysława Anioła do "nielegalnej organizacji" pod nazwą "Rzeczpospolita Polska Walcząca". W aktach m.in. protokoły przesłuchań ww., doniesienia agenturalne dot. jego osoby oraz karta ewidencyjna więźnia. IPN Wr 024/90 (362/II).
Akta śledztwa (nr 2374/51) wszczętego 15.10. 1951 i prowadzonego przez WUBP Wrocław w sprawie Władysława Anioła i innym osobom, podejrzanym o "przynależność do nielegalnej organizacji". Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przesłaniem w dniu 05.12.1951 do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/308 (10393/III).
W dniu 08.12.1951 prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP Wrocław. Władysław Anioł został oskarżony o to, że okresie od 10.1950 do 13.10.1951 na terenie gromady Osiek był "czynnym członkiem nielegalnej organizacji pod nazwą >Rzeczpospolita Polska Walcząca< (...) usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego (...)". IPN Wr 155/274 (Pr II 320/51).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 31.12.1951 uznany winnym czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia i skazany na karę 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od dnia 13.10.1951. Postanowieniem z 08.02.1952 Najwyższy Sąd Wojskowy nie uwzględnił skargi rewizyjnej obrońcy Władysława Anioła i utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Ww. wyrok odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu i Ośrodku Pracy w Jelczu. WSR we Wrocławiu Postanowieniem z dnia 15.06.1953, na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952, złagodził orzeczoną karę do 3 lat i 4 miesięcy więzienia, natomiast 08.02.1954 wydał Postanowienie o warunkowym zwolnieniu Władysława Anioła (OP w Jelczu opuścił 13.02.1954). IPN Wr 21/4731 (Sr 607/51).
Akta operacyjne dot. Władysława Anioła o nr. rej. 699, złożone w archiwum pod nr. 4428, zmienionym w 1962 roku na 96687/II. Brak możliwości ustalenia okresu prowadzenia i charakteru sprawy oraz jednostki prowadzącej (Środa Śląska). Materiały o sygn. 96688/II zostały zniszczone w 1984. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO Wrocław w latach 1977-1983. Charakterystyka "reakcyjnej nielegalnej organizacji występującej pod nazwą >Kresowiak< (do 1950 roku), następnie >Rzeczypospolita Polska Walcząca<, działającej na terenie b. woj. wrocławskiego", której członkiem był Władysław Anioł. IPN Wr 049/172 (F-172).
.