Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Matłoka
Miejsce urodzenia: Pleszew
Data urodzenia: 13-02-1939
Imię ojca: Józef
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 06.12.1961 Członek ZMP - brak bliższych danych. Członek ZMS - brak bliższych danych.

Przebieg kariery partyjnej i dostrzeżone rozbieżności:

Ad. 1. Wybrany członkiem KM-G i Egzekutywy w Pleszewie również na konferencji sprawozdawczo-wyborczej dn. 30.10.1979.

Ad. 2. Długoletni I Sekretarz KZ PZPR przy Fabryce Automatów Tokarskich (FAT) Ponar-Wrocław Zakład nr 3 w Pleszewie  - nie znamy dokładnej daty wyboru. Z wybiórczych dokumentów płacowych wynika, że od 01.01.1976 był sekretarzem ryczałtowym. Jako I sekretarz KZ wybrany do Plenum KM-G PZPR w Pleszewie w 1975. W składzie Plenum od 5 grudnia 1975. Poprzednio pełnił też funkcję I sekretarza KZ PZPR przy Pleszewskiej Fabryce Aparatury Przemysłu Spożywczego "PEFA" - brak bliższych danych. 

Ad. 3. Jako I sekretarz KZ wybrany do Egzekutywy KM-G także przed 28.11.1977, czyli przed miejsko-gminną konferencją partyjną w Pleszewie - brak bliższych danych.

Ad. 4. Delegat na  Konferencję Wojewódzką w Kaliszu wybrany na II Miejsko-Gminnej Konferencji z dn. 28.11.1977 w Pleszewie i ponownie 30.10.1979. Wybrany zastępcą członka na obu wojewódzkich konferencjach sprawozdawczo-wyborczych w Kaliszu - w dn. 27.02.1978 i 13.12.1979.

Delegat na VIII Zjazd PZPR wybrany na wojewódzkiej konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 13.12.1979.

Słuchacz WUML - brak bliższych danych. 

 

Źródła: AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 2-3 (protokóły z wojewódzkich konferencji sprawozdawczo-wyborczych 27.02.1978-13.12.1979); Tamże, dokumenty płacowe 747; Tamże, KM-G PZPR w Pleszewie, 1 (konferencje 1972-1977); Tamże, 2 (konferencja sprawozdawczo-wyborcza z dn. 30.10.1979); Tamże, 4 (protokóły z posiedzeń plenarnych).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Miejsko-Gminny Pleszew PZPR 05-12-1975 AP Kalisz, KM-G PZPR w Pleszewie, 4 (posiedzenia plenarne 1975-1976), k. 69-70 (protokół z posiedzenia w dn. 05.12.1975), k. 91-92 (lista obecności z posiedzenia plenarnego w w dn. 05.12.1975); Tamże, KM-G PZPR w Pleszewie, 1 (konferencje 1972-1977), k. 196 (proponowany skład Plenum KM-G PZPR w Pleszewie - konferencja sprawozdawczo-wyborcza z dn. 28.11.1977), k. 254 (spis członków KM-G PZPR wybranych na konferencji); Tamże, 2 (konferencja sprawozdawczo-wyborcza z dn. 30.10.1979), k. 152-153.
I Sekretarz KZ przy Fabryce Automatów Tokarskich Ponar-Wrocław Zakład nr 3 w Pleszewie Pleszew PZPR 01-01-1976 17-11-1983 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, dokumenty płacowe 747.
Członek Egzekutywa Komitet Miejsko-Gminny Pleszew PZPR 28-11-1977 AP Kalisz, KM-G PZPR w Pleszewie, 1 (konferencje 1972-1977), k. 276 (protokół Nr 1 z plenarnego posiedzenia KM-G w Pleszewie w dn. 28.11.1977); Tamże, 2 (konferencja sprawozdawczo-wyborcza z dn. 30.10.1979), k. 171 (protokół z I plenarnego posiedzenia KM-G w Pleszewie w dn. 30.10.1979)
Zastępca Członka Komitet Wojewódzki Kalisz PZPR 27-02-1978 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 2-3 (wojewódzkie konferencje sprawozdawczo-wyborcze z. 27.2.178, 13.12.1979) - spisy zastępców członków KW wybranych na konferencjach.
.