Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Czesław
Nazwisko: Stachurski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 06-04-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 25.03.1982 zarejestrowany przez Wydz. V KWMO Wrocław pod nr. 44055 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. ,,Grupa" (nr rej. 43983), prowadzonej w okresie 06.03.1982-16.09.1989. Sprawa dot. ,,wrogiej działalności nielegalnych struktur". Wyrejestrowany 18.09.1989. Materiałów o sygn. II-103383 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Ryszarda Stachurskiego. W aktach zachowała sią dokumentacja dotycząca dwukrotnego internowania, w tym m.in. kopie Decyzji o internowaniu Nr 1642 z dnia 17.04.1982 i Nr 1460 z 06.12.1982 KWMO we Wrocławiu oraz informacje o udzielanych przepustkach. IPN Wr 040/888 (IV-3751/752)
Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie od 21.04.1982 (akta internowanego). W uzasadnieniu internowania podano, iż Ryszard Stachurski ,,prowadzi działalność, która narusza obowiązujący porządek prawny". Od 05.08.1982 przebywał na przepustce. IPN Wr 30/551 (193/82)
Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie w okresie od 04.11.1982 do 06.12.1982 (akta internowanego). W uzasadnieniu internowania podano, iż ,,przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/1282 (684/82)
Akta prokuratorskie, w których znajdują się: notatka służbowa z dn. 29.04.1983 o dokonaniu przeszukania w mieszkaniu Ryszarda Stachurskiego w związku z podejrzeniem, iż wykonywane są w nim ,,przedmioty propagandowe na tzw. kontr-pochód Solidarności"; protokół przeszukania mieszkania; postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania z 03.05.1983. IPN Wr 33/562 (2Ds.15/82)
.