Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Caban
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 02-07-1958
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:

W dn. 04.08.1993 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie (sygn. akt WRN 94/93), z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego na korzyść skazanego, od postanowienia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach z 25.02.1983 (sygn. akt SgW. 86/83), zmienił zaskarżony wyrok poprzez uniewinnienie Zdzisława Cabana od przypisywanych przestępstw.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Powstaniec” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 24.11.1982 pod numerem CZ-6646 i prowadzona była przez Wydział V KWMO w Częstochowie. W dn. 03.12.1982 SOS przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania „Powstaniec”. Zdzisław Caban był rozpracowywany w ramach sprawy z uwagi na „kolportaż nielegalnego czasopisma”. W dn. 09.05.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Częstochowa pod sygn. 1117/II, a 20.01.1990 materiały archiwalne zostały zniszczone. Materiały o sygnaturze 1117/II zniszczono 20.01.1990. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa. Postępowanie RSD-27/82, które dotyczyło rozpowszechniania „fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”, zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej pod sygn. 31/82 i prowadzone było przez Wydział Śledczy KWMO Częstochowa pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg. Śl.II-383/82). Ww. został zatrzymany 26.11.1982 podczas kolportażu „nielegalnych wydawnictw” (przeszukanie w miejscu zamieszkania ujawniło druki sygnowane przez MKK NSZZ „Solidarność”) i internowany na mocy decyzji nr 68/D/82 z dn. 27.11.1982. W związku z prowadzonym śledztwem ww. przesłuchano i 08.12.1982 obwiniono o to, że w okresie od czerwca 1982 do 11.10.1982 w Częstochowie będąc członkiem b. NSZZ „Solidarność”, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności rozpowszechniając nielegalnie drukowane biuletyny informacyjne „CDN” zawierające „fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”, a 26.11.1982 przenosił w celu rozpowszechnienia „nielegalne wydawnictwa pn. CDN zawierające fałszywe informacje” i tymczasowo aresztowano. Śledztwo zakończono 31.01.1983 aktem oskarżenia. W dn. 03.04.1985 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Częstochowa pod sygn. 90/III. IPN Ka 09/85 (90/III), IPN Ka 064/147.
W dn. 25.02.1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach (sygn. akt SgW 86/83) uznał ww. winnym popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym i skazał go na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny w wysokości 45 tys. zł. Ww. został zwolniony z aresztu. W dn. 30.08.1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy na mocy ustawy o amnestii darował ww. wymierzoną karę pozbawienia wolności. W dn. 04.08.1993 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie (sygn. akt WRN 94/93), z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego na korzyść skazanego od postanowienia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach z 25.02.1983 (sygn. akt SgW. 86/83), zmienił zaskarżony wyrok poprzez uniewinnienie Zdzisława Cabana od przypisywanych przestępstw. IPN Ka 276/4043, IPN Ka 276/4044 (SgW 86/83).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Odnowa” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 01.10.1980 pod numerem CZ-5039 i prowadzona była przez Wydział III „A”/ V KWMO w Częstochowie. Celem sprawy, którą założono w związku z powstawaniem na terenie województwa częstochowskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych, była „operacyjna ochrona wym. ogniwa związkowego przed infiltracją ze strony ugrupowań antysocjalistycznych”. Zdzisław Caban występuje w materiałach w związku z omówieniem SOR „CDN” (nr rej CZ-6254), ponieważ „był blisko związany z grupą wydającą nielegalne pisma”. SO zakończono 11.06.1983, a 29.09.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Częstochowa pod sygn. 91/IV. IPN Ka 010/52 t. 1-4 (91/IV).
Materiały administracyjne zawierające wykaz osób internowanych z terenu byłego woj. częstochowskiego. Zdzisław Caban występuje w aktach w związku z internowaniem w okresie od 27.11.1982 do 8.12.1982 kiedy został tymczasowo aresztowany. IPN Ka 0220/2 (Cz/C-248).
.