Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Skrobiś
Miejsce urodzenia: Bukowiec
Data urodzenia: 20-05-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kalendarz” została zarejestrowana 22.02.1983 pod nr BB-7012 przez Wydział V KWMO/WUSW Bielsko-Biała. Sprawę założono w związku z informacją, że na terenie Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała, działa grupa pracowników wywodząca się z b. aktywistów NSZZ „Solidarność”, która zajmuje się kolportażem „nielegalnych broszur, ulotek i wydawnictw” oraz organizuje zbiórki pieniężne na pomoc rodzinom internowanych. W dn. 24.03.1983 SOS przekwalifikowano w ewidencji operacyjnej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania „Kalendarz”. W dn. 09.09.1983 Kazimierz Skrobiś ujawnił "okoliczności popełnionego przez siebie przestępstwa" i skorzystał z ustawy amnestyjnej. Z uwagi na powyższą działalność ww. został 21.10.1983 zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod numerem BB-7984 do SOR „Kalendarz” nr rej. BB-7012. SOR zakończono 25.07.1984 z uwagi na fakt „całkowitego rozbicia nielegalnej grupy funkcjonującej w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała”. W dn. 01.08.1984 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 1790/II. IPN Ka 047/1235 t. 1-3 (1790/II).
.