Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Kazimierz
Nazwisko: Szado
Miejsce urodzenia: Szczebrzeszyn
Data urodzenia: 29-08-1963
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Szado (nr rej Rz-21071) był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Bojkot" (nr rej sprawy Rz-20814) prowadzonej przez Wydz. III WUSW Rzeszów w okresie od 25.04.1984 do 25.06.1985. Sprawa dot. kolportażu ulotek (w dniu 22.05.1984) na terenie Wydziału Matematyczno-Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie nawołujących do bojkotu wyborów do Rad Narodowych, sygnowanych przez „Polską Młodzież Walczącą”. Ulotki te rozkolportowano także na trenie Instytutu Historii (07.06.1984), znalazł je A. Szado. SOR krypt. „Bojkot” założono w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie i kolportaż przedmiotowych ulotek – jednym z podejrzanych był A. Szado, o którym pisano, iż „prezentuje negatywną postawę co do partii i jej historii oraz ZSRR” (autor referatu nt. wojny polsko-radzieckiej w 1920 r. napisanego „w duchu antyradzieckich analiz historyków burżuazyjnych”). IPN-Rz-044/1170 (17327/II) mkf. IPN-Rz-00141/2588/J
.