Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-10-2021 12:19

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Nitta
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 06-10-1921
Imię ojca: Roman
Imię matki: Teofila
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z lat 1948-49 w sprawie karnej przeciwko Jerzemu Nitcie, ps. "Cygan". Ww. zatrzymany został 15.01.1949 jako członek grupy "Wiarusa". W okresie 09.02.1949-26.03.1949 WUBP Białystok prowadził śledztwo, które zakończyło się postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i sformułowaniem aktu oskarżenia, zatwierdzonego przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Białymstoku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 31.05.1949 (Sr 265/49) Jerzy Nitta uznany został winnym tego, że od połowy 08.1948 do chwili zatrzymania, tj. 15.01.1949 na terenie woj. białostockiego był czynnym członkiem nielegalnego związku Narodowe Zjednoczenie Wojskowe usiłującego przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego oraz nielegalnie przechowywał broń palną. Skazany został na łączną karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych za zawsze oraz przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy 13.07.1949 oddalił skargę rewizyjną i utrzymał w mocy wyrok WSR. Prezydent RP decyzją z 05.08.1949 nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 11.08.1949. IPN Bi 212/2619 (Sr. 265/49).
Akta kontrolne WUBP Białystok z lat 1949-53 w sprawie Jerzego Nitty. Ww. zatrzymany został rozkazem WUPB Białystok z 14.01.1949 i osadzony w areszcie, a następnie w więzieniu w Białymstoku. W okresie 09.02.1949-26.03.1949 prowadzono śledztwo, które zakończyło się postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i sformułowaniem aktu oskarżenia, zatwierdzonego przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Białymstoku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 31.05.1949 (Sr 265/49) J. Nitta uznany został winnym tego, że od połowy 08.1948 do chwili zatrzymania, tj. 15.01.1949 na terenie woj. białostockiego był czynnym członkiem nielegalnego związku Narodowe Zjednoczenie Wojskowe usiłującego przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego oraz nielegalnie przechowywał broń palną. Skazany został na łączną karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych za zawsze z przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy 13.07.1949 oddalił skargę rewizyjną i utrzymał w mocy wyrok WSR, który został wykonany 11.08.1949. IPN Bi 07/948 (1707/III).
Akta zawierają materiały operacyjne WUBP w Białymstoku z lat 1948-49 dotyczące grupy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem "Wiarusa". W dokumentach kilkakrotnie pojawia się "Cygan" (bez bliższych danych) jako członek ww. zgrupowania. W meldunku KW MO Białystok z 18.01.1949 znajduje się informacja, że 15.01.1949 została przeprowadzona akcja WUBP, KBW i grupy operacyjnej KW MO Białystok, w czasie której ujęty został J. Nitta, ps. "Cygan”, przy którym znaleziono broń i amunicję. IPN Bi 047/1077/1.
Akta w sprawie karnej Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z lat 1949-50 dotyczące innej osoby. Wśród dokumentów znajduje się protokół wykonania kary śmierci na J. Nitcie z 11.08.1949. IPN Bi 212/2808 (Sr. 531/49).
Charakterystyka nr 13 dot. organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe sporządzona w Wydz. "C" KW MO Białystok w latach 1975-76. Akta zawierają m.in. kwestionariusz osobowy z 02.12.1975 na członka grupy "Wiarusa" - Jerzego Nittę. Ww. od poł. 08.1948 do 15.01.1949 był szeregowym członkiem zgrupowania „Wiarusa” o zabarwieniu NZW. Występował pod ps „Cygan”. Posiadał broń. Brał udział w akcjach. Działał na terenie pow. łomżyńskiego i białostockiego. 15.01.1949 został ujęty podczas zorganizowanej operacji. 31.05.1949 skazany przez WSR Białystok na karę śmierci, wyrok wykonano. IPN Bi 019/7/1-3 (1/7).
.