Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Chamerski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 14-11-1908
Imię ojca: Jan
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zatrzymany 19.07.1946 przez PUBP Wysokie Mazowieckie jako członek "WiN" pełniący funkcję dowódcy kompanii. Osadzony w więzieniu w Białymstoku w dn. 30.08.1946. Śledztwo prowadzone przez WUBP Białystok zakończyło się postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Dn. 17.10.1946 Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Białymstoku sformułowała akt oskarżenia: jako były członek organizacji AK we wrześniu 1945 nie usłuchał rozkazu dowództwa tejże organizacji i nie zaprzestał konspiracyjnej działalności, lecz do chwili zatrzymania, tj. dn. 19.07.1946 brał udział w związku "WiN" mającym na celu przemocą zmienić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego i pełnił w nim czynności kierownicze. Od października 1945 do chwili zatrzymania pełnił czynności dowódcy kompanii. Materiały o sygn. KSL 3495 zniszczono w styczniu 1990 za Protokołem brakowania akt Nr 60/89. Materiały o sygn. KSL 3495 zniszczono w styczniu 1990. Wpis na podstawie IPN Bi 212/396 (AS-211) oraz zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 29.10.1946 uznany winnym tego, że jako były członek organizacji AK we wrześniu 1945 nie usłuchał rozkazu dowództwa tej organizacji i nie zaprzestał konspiracyjnej działalności, lecz do chwili zatrzymania, tj. 19.07.1946 brał udział w związku WiN mającym na celu przemocą zmienić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego i pełnił w nim czynności kierownicze. Od października 1945 do chwili zatrzymania czynności d-cy kompanii. Skazany za powyższe na karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Prezydent Krajowej Rady Narodowej nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 21.12.1946 w więzieniu w Białymstoku. IPN Bi 212/396 (101/46).
Kwestionariusze osobowe członków nielegalnej organizacji AK Obwód-Powiat Wysokie Mazowieckie opracowane w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku. Według Kwestionariusza osobowego z dn. 26.06.1986 Stanisław Chamerski, ps. "Ada" - od 08.1944 do 09.1945 członek nielegalnej organizacji AK działającej na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie, po czym przeszedł do nielegalnej organizacji WiN. Był dowódcą VIII kompanii batalionu III "WiN". Aresztowany 19.07.1946 i skazany na karę śmierci. IPN Bi 019/133/2.
Kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 90" dotyczącej - "WiN" Obwód Wysokie Mazowieckie, krypt. "Anna/Aster/Amsterdam/Aniela-51". Opracowanie przygotowane w Wydz. "C" WUSW w Białymstoku. Według kwestionariuszy z 26.06.1986 Stanisław Chamerski od 09.1945 do lipca 1946 członek nielegalnej organizacji "WiN" działającej na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie, od 10.1945 pełnił funkcję dowódcy kompanii VIII. Aresztowany 19.07.1946. Skazany na karę śmierci. IPN Bi 019/129/4 (2/62), IPN Bi 019/131/2.
Opracowane w Wydz. "C" WUSW w Białymstoku w roku 1986 kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 91" - nazwa organizacji: Armia Krajowa/Armia Krajowa Obywatelska, Obwód Wysokie Mazowieckie krypt. "5/Dąb/Lew nr 5/Buraki-27". Stanisław Chamerski od sierpnia 1944 do września 1945 był członkiem nielegalnej organizacji AK działającej na terenie pow. Wysokie Mazowieckie, po czym przeszedł do nielegalnej organizacji WiN. Aresztowany 19.07.1946. Skazany na karę śmierci - wyrok wykonano 21.12.1946. IPN Bi 019/132/1.
W dniu 27.01.1992 Sąd Wojewódzki w Białymstoku uznał za nieważny wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 29.10.1946 wydany w sprawie Stanisława Chamerskiego. IPN Bi 212/396 (101/46).
.