Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Lesław Leon
Nazwisko: Wojtas
Miejsce urodzenia: NOWOSIELEC
Data urodzenia: 14-01-1950
Kraj urodzenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 30.07.1970 r.

Członek Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej - brak bliższych danych.

Radny Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Rudniku nad Sanem - brak bliższych danych.

Członek Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej - brak bliższych danych.

I sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR - brak bliższych danych.

Po raz ostatni jako członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Rudniku nad Sanem i jego Egzekutywy, wystąpił w materiałach z posiedzenia ostatniego wymienionego organu z 24.04.1981 r. 

Źródło: AP Kielce Oddział w Sandomierzu, KMG PZPR w Rudniku nad Sanem, 4, k. 94v, 95;tamże,5, b.p.; tamże, 31, 99; tamże, 26, b.p.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Brak Komitet Miejsko-Gminny Rudnik nad Sanem PZPR 26-11-1977 AP Kielce Oddział w Sandomierzu, Komitet Miejsko-Gminny (dalej KMG) PZPR w Rudniku nad Sanem, 4, 73, 73v.
Członek Egzekutywa Komitet Miejsko-Gminny Rudnik nad Sanem PZPR 26-11-1977 AP Kielce Oddział w Sandomierzu, KMG PZPR w Rudniku nad Sanem, 4, k. 95.
Członek Brak Komitet Wojewódzki Tarnobrzeg PZPR 11-10-1986 AP Kielce Oddział w Sandomierzu, KMG PZPR w Rudniku nad Sanem, 26, b.p.; "Tygodnik Nadwiślański", 17 X 1986 r., s. 4, 5,
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 398/40056 (EATG 040056)
Członek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej na terenie gminy Rudniku nad Sanem od 19.02.1967 r. Akta o sygn. IPN Rz 270/939
.