Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Bartoszek
Miejsce urodzenia: Olszowiec
Data urodzenia: 24-03-1907
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUBP Lublin w odniesieniu do kilku osób, w tym w 1944 roku wobec Stefana Bartoszka (w aktach znajdują się również dokumenty z lat 1944-1950 dotyczące innych osób). Według informacji zawartych w aktach, Stefan Bartoszek został aresztowany dnia 25.10.1944 we wsi Zaraszew jako członek "nielegalnej organizacji AK". Z powodu braku dowodów winy śledztwo wobec niego umorzono dnia 12.12.1944. Materiały złożono w archiwum w dniu 07.04.1951 pod sygn. Śl-250, zaś 20.09.1968 (zgodnie z nowymi zasadami ewidencji) wpisano je do inwentarza grupy sygnaturowej "III" - pod sygn. 5238/III. IPN Lu 011/653 (5238/III).
Stefan Bartoszek figuruje w "Księdze głównej więźniów śledczych" Więzienia na Zamku w Lublinie z roku 1944, pod poz. 687 - osadzono go w więzieniu dnia 02.11.1944, na mocy rozkazu WUBP Lublin, w związku z podejrzeniem o przynależność do AK; dnia 14.12.1944 został uwolniony. IPN Lu 3/18, poz. 687.
Stefan Bartoszek figuruje w "Księdze głównej więźniów śledczych" Więzienia na Zamku w Lublinie z lat 1944-1945, pod poz. 15 - "przybył" do więzienia w dniu 02.11.1944, "doprowadzony przez" WUBP; zwolniono go 14.12.1944 - na podstawie rozkazu WUBP Lublin. W rubryce "Oskarżony o" wpisano: "AK". IPN Lu 3/19, poz. 15.
.