Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Brzozowski
Miejsce urodzenia: Krosno
Data urodzenia: 16-02-1961
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawdzany w ramach Sprawy Opreracyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Propozycja" (nr rej. Rz-20248) prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie od 26.01.1984 do 24.06.1985. Sprawa dotyczy propozycji zaangażowania się w działalność „podziemia”, złożonej osobie trzeciej (studentka filologii polskiej na WSP Rzeszów). Jedną z osób podejrzewaną o to był Z. Brzozowski (członek b. NZS na WSP oraz osoba zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Akademickiego). Sprawę zakończono z powodu nie stwierdzenia aby w ówczesnym czasie na terenie WSP istniała i działała „nielegalna” organizacja studencka. IPN-Rz-044/169 (17326/II)
Kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Brzoza” (nr rej. Rz-21103) prowadzonego na jego osobę przez Wydział III WUSW w Rzeszowie w okresie od 26.06.1984 do 29.06.1985. Powodem kontroli Z. Brzozowskiego była jego aktywna działalność w Duszpasterstwie Akademickim oraz członkostwo w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów (NZS) działającym na rzeszowskiej WSP, a także jego wcześniejsza działalność odnotowana przez SB. Wymieniony 11.11.1982 został wraz z innymi osobami zatrzymany przez funkcjonariuszy z powodu złożenia kwiatów pod pomnikiem Leopolda Lisa Kuli w Rzeszowie (inicjator akcji). Był przesłuchiwany, zaproponowano mu także współpracę z SB. Z. Brzozowski w odręcznie sporządzonym oświadczeniu nie wyraził zgody na złożoną mu propozycję. Kontrolę zakończono z powodu wyjazdu na inny teren (Krosno) po skończeniu studiów. IPN-Rz-044/194 (17353/II) mkf. IPN-Rz-00141/2612/J
.