Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald Anatol
Nazwisko: Bohdanow
Miejsce urodzenia: Mołodeczno
Data urodzenia: 03-01-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach śledztwa sprawy zarejestrowanej pod nr rej. 53/46, prowadzonej w 1946 przez Wydz. VII WUBP w Szczecinie, Romuald Bohdanow występuje jako członek nielegalnej organizacji „AK–Batalion Pomorski–Grupa Młodzieżowa Szczecin” o pseudonimie „Ryś”, działającej w okresie 12.1945–21.03.1946 na terenie Stargardu i okolic. Aresztowany w dn. 21.03.1946 i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Szczecinie. Oskarżony o przynależność do ww. organizacji mającej na celu „zniszczenie przemocą ustroju Państwa Polskiego”. Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie w wyroku z dnia 28.06.1946 uznał Romualda Bohdanowa winnym zamiaru „zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego” i skazał go na 3 lata pozbawienia wolności i utratę praw obywatelskich na okres 2 lat. Inwigilowany w latach 50. I 60. przez SB KPMO w Stargardzie. IPN Sz 006/32 (308/III).
Romuald Bohdanow oskarżony o przynależność do nielegalnej organizacji „Młodzieżowy Batalion Pomorski AK” w celu "obalenia przemocą ustroju Państwa Polskiego” skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 28.06.1946 na karę 3 lat pozbawienia wolności. Objęty amnestią odzyskał wolność w dniu 01.03.1947. IPN Sz 187/90-94 (Sr 97/46).
W aktach administracyjnych ,,Skorowidz więźniów CW Wronki, 1945-46" Romuald Bohdanow widnieje jako osoba osadzona w okresie 30.10.1946-01.03.1947 pod nr rej. 2342/46. IPN Po 3/67.
W aktach administracyjnych ,,Księga główna osób wojskowych CW Wronki 1945-1946" Romuald Bohdanow widnieje jako osoba osadzona z mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 28.06.1946 pod nr rej. 2342/46, objęty amnestią w dniu 01.03.1947. IPN Po 3/56.
W opracowaniu pn. "Charakterystyka nr 126" dotyczącym nielegalnej organizacji „AK–Batalion Pomorski–Grupa Młodzieżowa Szczecin”, wykonanym w 1974 r. w Wydz. ,,C" KWMO w Szczecinie, Romuald Bohdanow występuje jako członek ww. organizacji na terenie m. Marianowo gdzie mieszkał (tzw. punkt „M-18” tej organizacji). Zajmował się wywiadem i pozyskiwaniem broni. Organizacja ta miała na celu „walkę z ustrojem Państwa Polskiego i funkcjonariuszami organów bezp. publ., członkami PPR, oraz przygotowanie do otwartego wystąpienia przeciwko władzy ludowej”. Aresztowany przez UB, wyrokiem z dnia 28.06.1946 został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności. IPN Sz 008/759 (1371/IV).
W aktach operacyjnych sprawy prowadzonej w okresie 22.11.1951-07.11.1953 zarejestrowanej pod nr rej. 5209/51przez KPMO w Stargardzie Szczecińskim, Romuald Bohdanow występuje jako osoba podejrzewana o napad na funkcjonariusza MO w m. Marianowo w dn. 21.02.1951 z racji swojej „reakcyjnej przeszłości”. Inwigilowany przez TW o ps. „Koczan”, „Ranny”, „Wrona”. IPN Sz 015/1 (46/2036).
W aktach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. ,,Sobota" nr rej. Sz 14139, prowadzonej w okresie 11.1975-02.1976 przez Wydz. III KWMO w Szczecinie, Romuald Bohdanow występuje jako osoba inspirująca w październiku 1975 r. podejmowane przez załogę Wydz. Chłodnictwa PPDiUR „Odra” w Świnoujściu zabiegi interwencyjne u władz centralnych na rzecz wolnych od pracy sobót. Inwigilowany celem niedopuszczenia do ww. interwencji oraz ze względu na swoją „reakcyjną przeszłość”. Był osobą głośno wyrażającą swoje negatywne zdanie w stosunku do PRL. Zdjęty z ewidencji w dniu 23.02.1976. IPN Sz 0011/490 (9464/II).
.