Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Zdzisław
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 12-01-1925
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Arkadiusz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUBP w Lublinie w 1945 roku w sprawie przynależności do "nielegalnej organizacji AK" grupy osób, w tym Wiesława Olszewskiego, który został zatrzymany dnia 29.03.1945 jako podejrzany o to, że będąc oficerem WP, zastępcą dowódcy kompanii 9 Zapasowego Pułku Piechoty na Majdanku, "udzielał systematycznej pomocy" Armii Krajowej - członkom AK dostarczał broń pochodzącą z jednostki wojskowej, w której służył; utrzymywał też kontakt z komendantem rejonu AK na teren Bychawy. W dniu 07.05.1945 sporządzono akt oskarżenia, zaś 15.05.1945 odbyła się rozprawa przed Wojskowym Sądem Okręgu Lubelskiego, na której zapadł wyrok skazujący Wiesława Olszewskiego na karę śmierci. IPN Lu 01/565 (1635/III KW MO/WUSW Lublin).
Akta Wojskowej Prokuratury Okręgu Lubelskiego z 1945 roku (sygn. II Pr. 328/45) w sprawie grupy osób, w tym Wiesława Olszewskiego, podejrzanych o "przynależność do nielegalnego związku >Armia Krajowa<". Wiesław Olszewski - oficer WP, członek AK od 1943 r., został aresztowany i osadzony w Więzieniu na Zamku w Lublinie. Oskarżono go z art. 1 Dekretu PKWN o Ochronie Państwa z dnia 30.10.1944, tj. o to, że "będąc oficerem WP w dniu 29 marca 1945 r. w Lublinie, udzielił pomocy nielegalnemu związkowi >AK<, mającemu na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, dostarczył broń, pistolet typu P. 38, dla członka >AK< (...) w celu rabunkowym i w m-cu październiku 1944 r. kontaktował się z członkiem >AK<, komendantem >AK< rejonu Bychawa, [ps.] >Stanica<". W dniu 15.05.1945 Wojskowy Sąd Okręgu Lubelskiego skazał Wiesława Olszewskiego na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia. Wyrok wykonano 18.05.1945 przez rozstrzelanie. Rodziny Wiesława Olszewskiego nie zawiadomiono ani o wyroku, jaki zapadł, ani o wykonaniu kary śmierci. IPN BU 831/7826 (II Pr. 328/45).
Zapis w "Księdze głównej więźniów śledczych" Więzienia na Zamku w Lublinie. Wiesław Olszewski figuruje pod poz. 1044 - "przybył" do więzienia dnia 27.04.1945, "ubył" dnia 18.05.1945 (wykonano wyrok śmierci). IPN Lu 3/20 poz. 1044.
"Akta osobowe więźnia śledczego/karnego" dotyczące Wiesława Olszewskiego, który został osadzony w Więzieniu na Zamku w Lublinie w dniu 27.04.1945, dnia 15.05.1945 skazany przez Wojskowy Sąd Okręgu Lubelskiego na karę śmierci; stracony 18.05.1945. IPN Lu 3/201 (I/88/45).
Dar osoby prywatnej. Materiały zawierają kopię wyroku Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej w Warszawie z dnia 22.01.1991 (sygn. WRN 191/90) w sprawie unieważnienia wyroku b. Wojskowego Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 15.05.1945, dotyczącego Wiesława Olszewskiego. IPN Lu 401/7.
Dar osoby prywatnej. Dokumentacja obejmuje fotografie kwater cmentarza przy ul. Unickiej w Lublinie, na których znajdują się groby zamordowanych w Więzieniu na Zamku w Lublinie, a wśród nich fotografię grobu Wiesława Olszewskiego. IPN Lu 592/3.
.