Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Dobrowolski
Miejsce urodzenia: Motkowice
Data urodzenia: 06-06-1927
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Izabela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa (Gd 102/83) prowadzonego od 22.09.1983 do 17.09.1984 przez Wydz. Śledczy KW MO/WUSW w Gdańsku w związku z podpaleniem drzwi do mieszkania członka KD PZPR Gdańsk-Śródmieście oraz oblania chemikaliami jego samochodu. W wyniku śledztwa wykryto przypadki innych podpaleń (łącznie 28) i zniszczeń dokonywanych od kwietnia 1983 do marca 1984 na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni. W większości przypadków ofiarami byli „aktywni członkowie PZPR, bądź to działacze lub członkowie nowo powstałych związków zawodowych”. Podpaleń miała dokonywać zorganizowana grupa (lub kilka grup) blisko związana z „Solidarnością”. Zakładano również możliwość podpaleń przez młode osoby zaangażowane w inne nielegalne struktury w swoich miejscach pracy. Śledztwa prowadzone w sprawie innych podpaleń (RSD 98/83, nr rep. prokuratorskiego 3 Ds-1291/83, RSD 99/83, nr rep. prokuratorskiego Ds-622/83, RSD 100/83 nr rep. prokuratorskiego Ds-1892/83) kończono i włączano do śledztwa RSD 102/83. Władysław Dobrowolski figuruje w notatce służbowej Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku z 17.02.1984 z zapoznania się z materiałami operacyjnymi pozyskanymi w wyniku prowadzenia sprawy RSD 82/83. W treści notatki podano, że na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina działała „grupa dywersyjna składająca się z młodych ludzi”. Grupa zajmowała się „szykanowaniem działaczy partyjnych" (m.in. oblewaniem kwasem solnym samochodów osobowych, podpalanie wycieraczek). Podejrzewano, że kierownikiem i organizatorem grupy mógł być Władysław Dobrowolski były członek oddziału dywersyjnego AK. Pod notatką Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku 21.02.1984 naniósł odręczny zapis informujący m.in. o tym, że czynności śledcze dotyczące W. Dobrowolskiego po wykonaniu czynności operacyjnych przez Wydz. V zostaną zrealizowane w ramach śledztwa RSD-82/83. IPN Gd 013/89 t. 2 (8493/III).
Władysław Dobrowolski został zarejestrowany pod nr 22852 przez Wydz. II KWMO w Gdańsku i był opracowywany od 06.04.1977 do 28.04.1980 w charakterze kandydata na tajnego współpracownika (kTW). Po zakończeniu sprawy z powodu „braku możliwości” zwerbowania materiały złożono do archiwum pod sygn. 17633/I-k. Materiały o sygn. 17633/I-k zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
06.02.1984 zarejestrowany pod nr 48377 przez Wydz. V KW MO w Gdańsku do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kolporterzy” nr rej. 44743, prowadzonej od 02.08.1982 do 17.09.1984 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Gdańsku. Sprawa dotyczyła kolportowania ulotek antysocjalistycznych. Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum pod sygn. 18661/II. Materiały o sygn. 18661/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Władysław Dobrowolski zarejestrowany pod nr 55234 od 24.11.1986 do 23.09.1990 pozostawał w zainteresowaniu Insp. 2/Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Gdańsku w charakterze osoby zabezpieczonej (OZ). Materiały zostały zniszczone „we własnym zakresie”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta paszportowe Władysława Dobrowolskiego prowadzone od 21.06.1977 do 30.10.1989 przez Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Gdańsku. Kilkukrotnie akta były wypożyczane przez organy bezpieczeństwa państwa. Po raz pierwszy w 1978 r. akta wypożyczył Wydz. II KWMO w Gdańsku. 17.10.1980 Wydz. IV KWMO w Gdańsku zapoznał się z aktami w związku z operacją „Lato 80”. Kolejno, materiałami paszportowymi Władysława Dobrowolskiego interesował się Wydz. V KWMO w Gdańsku i Insp. 2 WUSW w Gdańsku. IPN Gd 645/82800 (EAGD 082800).
.