Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Piekutowski
Miejsce urodzenia: Koboski
Data urodzenia: 20-12-1910
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta w sprawie karnej prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku przeciwko Czesławowi Piekutowskiemu. Ww. zatrzymany został 25.09.1946 przez PUBP Wysokie Mazowieckie. 05.10.1946 WUBP Białystok wszczął dochodzenie i podjął decyzję o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Białymstoku 06.10.1946 sformułowała akt oskarżenia przeciwko Cz. Piekutowskiemu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 12.10.1946 (na sesji wyjazdowej w Szepietowie) został uznany winnym tego, że po wyzwoleniu terenów powiatu wysokomazowieckiego woj. białostockiego spod okupacji niemieckiej nie usłuchał rozkazu dowództwa AK o ujawnieniu i pozostał do chwili zatrzymania, tj. 25.09.1946 w nielegalnej organizacji „WiN” usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego, pełniąc od stycznia 1946 funkcję dowódcy drużyny, przy czym zaopatrzony był w tym czasie w zdatną do użytku broń palną wraz z amunicją. Skazany został na karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 22.10.1946 w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku. IPN Bi 212/382 (Dr 86/46).
Akta zawierają sprawozdania Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z okresu 31.08-31.12.1946. Znajduje się tam informacja o skierowaniu sprawy Cz. Piekutowskiego z wnioskiem o rozpatrzenia przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku w trybie doraźnym. Ww. po oswobodzeniu terenów woj. białostockiego spod okupacji niemieckiej nie uczynił zadość obowiązkowi i nie ujawnił się jako członek AK prowadząc działalność do dnia zatrzymania, tj. 25.09.1946 w nielegalnej organizacji „WiN”, pełniąc funkcję drużynowego w stopniu kaprala. Bez zezwolenia przechowywał broń palną - za powyższe skazany na karę śmierci. Rozprawa była przeprowadzona publicznie. W aktach znajduje się też wycinek prasowy z "Jedności Narodowej" informujący, że 12.09.1946 na sesji wyjazdowej w Szepietowie WSR w Białymstoku rozpoznał sprawę Cz. Piekutowskiego i skazał na karę śmierci oraz utratę praw publicznych, honorowych i obywatelskich za zawsze. IPN Bi 184/8.
Akta zawierają kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 90 dot. organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN) Obwód Wysokie Mazowieckie, krypt. „1"/ "Anna"/ "Amsterdam"/ "Aniela-51”, okres działalności 09.1945-1952. Kwestionariusze opracowano w Wydz. "C" WUSW w Białymstoku. Wśród nich znajduje się kwestionariusz z 28.09.1989 dotyczący Czesława Piekutowskiego ps. "Gawron" - od 09.1945 do 09.1946 członek nielegalnej organizacji „WiN” działającej na terenie pow. Wysokie Mazowieckie. Brał udział w akcjach, pełnił funkcję dowódcy drużyny. 25.09.1946 został aresztowany przez organa BP. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 12.10.1946 skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 22.10.1946. IPN Bi 019/130/1, IPN Bi 019/131/3 (2/62).
Akta zawierają kwestionariusze osobowe członków nielegalnej organizacji AK-WiN Obwód Wysokie Mazowieckie sporządzone w 1989 roku w Wydz. "C" WUSW w Białymstoku. Wśród nich znajdują się kwestionariusze z 09.1989 dotyczące Czesława Piekutowskiego ps. "Gawron". Ww. od 08.1944 do 09.1945 był członkiem nielegalnej organizacji AK działającej na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie, po czym przeszedł do nielegalnej organizacji „WiN”, gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny żandarmerii polowej w sile 10 ludzi (działającej na terenie gminy Piekuty). 25.09.1946 aresztowany przez organa Bezpieczeństwa Publicznego. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 12.10.1946 skazany na karę śmierci. IPN Bi 019/134/1, IPN Bi 019/132/4 (2/62).
.