Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Gołębiewski
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 01-04-1961
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach internowanego Grzegorz Gołębiewski występuje jako osoba która jest osadzona z powodu „nawoływania do niepokojów społecznych” w okresie stanu wojennego. Internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu nr 166 w okresie 21.06.1982-06.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. IPN Po 88/102 (1/102).
Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego – darowizna osoby prywatnej. Grzegorz Gołębiewski znajduje się na tym wykazie, poz. 2106. IPN Po 161/1.
W Kwestionariuszu Ewidencyjnym o kryptonimie ,,Kormoran" zarejestrowanym w dniu 13.10.1985 pod nr rej. Po 39040, prowadzonym w okresie 15.02.1985-30.10.1986 przez Wydz. III KWMO/WUSW w Poznaniu, Grzegorz Gołębiewski występuje jako osoba, która jest kontrolowana jako aktywny działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) – wiceprzewodniczący tej organizacji na Uniwersytecie w Poznaniu, redaktor i założyciel Biuletynu Informacyjnego Wydz. Nauk Społ. UAM, członek Ogólnopolskiego Komitetu NZS oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Ww. brał też aktywny udział w strajkach studenckich. Po wprowadzeniu stanu wojennego pisał dla opozycyjnych wydawnictw, w 1982 r. był organizatorem tworzenia na poszczególnych Wydziałach UAM Komitetów Organizacyjnych Samorządu Studentów. Internowany w czerwcu 1982 r. IPN Po 0187/127 (11959/II), IPN Po 08/1775 (11959/II).
Grzegorz Gołębiewski zarejestrowany dnia 19.01.1987 pod nr rej. Sz 36285 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie ,,Powrót" (nr rej. Sz 36227) prowadzonej w okresie 03.01.1987-18.10.1988 przez Wydz. V WUSW Szczecin. W sprawie występuje jako "podejrzany o druk i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw" oraz osoba pomagająca swojemu ojcu i koordynująca terminami odbioru papieru do druku podziemnych wydawnictw. Sprawę zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności" i w dn. 17.11.1988 złożono w archiwum pod sygn. 17182/II. IPN Sz 0053/534 (17182/2) mikrofilm oraz zapisy kartoteczne. Materiały oryg. o sygn. 17182/II zniszczono w dniu 11.10.1989.
.