Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Jessa
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 05-12-1954
Imię ojca: Edward
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Jessa był zarejestrowany w dn. 08.12.1982 pod nr. 5721 w ramach SOR o krypt. "Powstanie" (nr rej. Go 5372), w związku z podejrzeniem wzięcia udziału w demonstracjach ulicznych w dniu 31 .08.1982 w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowanych z inspiracji członków NSZZ "Solidarność" region Gorzów Wielkopolski. Według zapisu na karcie E-14/1 WUSW w Gorzowie Wlkp.: "za czynną napaść na funkcj.[onariusza] MO skazany przez Sąd Woj.[ewódzki] w Gorzowie Wlkp. na karę 3 lat i 6 m-cy pozbawienia wolności". Materiały o sygn. 625/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Ankieta dotycząca oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w PRL w latach 1982-1989 wypełniona przez Marka Jessę. Ponadto w aktach znajdują się kserokopie dokumentów wytworzonych w związku ze sprawą karną, dotyczącą udziału Marka Jessy w zajściach ulicznych na terenie Gorzowa Wlkp. w dniu 31 .08.1982. W wyniku postępowania sądowego Marek Jessa został skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych. W wyniku postepowania odwoławczego Marek Jessa został objęty początkowo częściowym złagodzeniem kary, a następnia całkowitą amnestią. IPN BU 2831/239 (dar prywatny Zofii i Zbigniewa Romaszewskich).
.