Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł
Nazwisko: Szymkowicz
Miejsce urodzenia: Lida
Data urodzenia: 10-12-1938
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne zarejestrowane przez Wydz. V WUSW Gorzów Wlkp. pod nr rej. GO 5435 w dniu 01.10.1982, zdjęte z ewidencji w dniu 22.11.1984. Paweł Szymkowicz był rozpracowywany w ramach tej sprawy. Materiały o sygn. 663/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Paweł Szymkowicz był kontrolowany operacyjne w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Smutny". Zarejestrowany 15.08.1984 pod nr Go 6568 przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. W zainteresowaniu SB z powodu przynależności do nielegalnych struktur NSZZ "Solidarność" w okresie 01.1983-02.1984, "prowadził działalność finansową". Postępowanie umorzono "na zasadzie amnestii". Sprawę zakończono 30.01.1985. Materiały o sygn. 687/II znisczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W aktach kontrolnych śledztwa o nr rej. 3/s/84 (przerejestrowano na 11/s/84), prowadzonego w okresie 18.02.1984-07.06.1984 przez Wydział Śledczy WUSW w Gorzowie Wlkp. Paweł Szymkowicz występuje jako osoba podejrzana o "udział w nielegalnym związku i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw". Ww. został zatrzymany 15.02.1984 i dnia 17.02.1984 został wobec niego zastosowany areszt tymczasowy, uchylony w dniu 29.06.1984. Sprawę karną wobec Pawła Szymkowicza umorzono na mocy amnestii w dniu 24.07.1984. Materiały o sygn. 140/III zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
W aktach prokuratorskich sprawa o nr rej. Ds. 8/84 zarejestrowana w dniu 24.02.1984, prowadzona była przez prokuraturę wojewódzką w Gorzowie Wlkp. Paweł Szymkowicz występuje jako osoba podejrzana o "udział w nielegalnym związku i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw". Ww. został zatrzymany 15.02.1984 i dnia 17.02.1984 został wobec niego zastosowany areszt tymczasowy, uchylony 29.06.1984. Prokuratura w dniu 08.06.1984 zakończyła sprawę sporządzając akt oskarżenia i kierując go do sądu. Sprawę karną wobec Pawła Szymkowicza umorzono na mocy amnestii w dniu 24.07.1984. Materiały o sygn. 140/III zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
Akta sądowe Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. sprawy w której Paweł Szymkowicz wystepuje jako osoba zatrzymana w dn. 15.02.1984 i wobec której przedstawiono zarzuty "należenia do nielegalnych strutur organizacyjnych rozwiazanego związku zawodowego" oraz "rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw". Postanowieniem ww. sądu z dnia 25.07.1984 sprawa p-ko Pawłowi Szymkowiczowi została umorzona na mocy ustawy o amnestii z dnia 24.07.1984. IPN Sz 18/21 (II K 656/84).
W aktach tymczasowo aresztowanego Paweł Szymkowicz występuje jako osoba, która na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej z dnia 17.02.1984 została tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Poznaniu pod zarzutem "kolportażu nielegalnych wydawnictw". Zwolniony postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 29.06.1984. IPN Po 89/209 (61869).
Akta administracyjne zarejestrowane pod nr rej. GO 3/84 stanowią ewidencję zastrzeżeń wyjazdów za granicę wprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gorzowie Wlkp. Pod pozycją 173 znajduje się zastrzeżenie wobec Pawła Szymkowicza na okres 17.02.1984-17.02.1986. IPN Sz 05/8 t. 37 (8/90).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Desperaci" została zarejestrowana 30.09.1985 pod nr. GO 7790 przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp. Paweł Szymkowicz został zarejestrowany do tej sprawy 10.11.1986 pod nr GO 8469 jako osoba zajmująca się działalnością w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność". Sprawa została zakończona 18.09.1986 rozbiciem RKW NSZZ "Solidarność" oraz likwidacją nielegalnej drukarni. Materiały o sygn. 897/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Toporni" zarejestrowana 17.02.1987 pod nr. GO 8604. W dniu 05.05.1989 sprawę zakończono. Sprawę prowadził Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp. Paweł Szymkowicz rozpracowywany w ramach tej sprawy z powodu przynależności do podziemnych struktur NSZZ "Solidarność". Materiały o sygn. 1102/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Toporni" prowadzona przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp. została zarejestrowana w dniu 05.05.1989 pod nr. GO 9410, zdjęta z ewidencji w dniu 11.08.1989. Sprawa dotyczyła utworzenia w styczniu 1987 Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w ZWCh "Stilon" w Gorzowie Wlkp. Paweł Szymkowicz (nr rej. 8560) był rozpracowywany w ramach ww. sprawy pod nr. z powodu swojej działalności w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono 24.07.1989. Materiały o sygn. 1102/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Na karcie Pz-35 z Kartoteki Paszportowej jest informacja o zastrzeżeniu wyjazdów do wszystkich krajów świata dla Pawła Szymkowicza. Karta Pz z Kartoteki Paszportowej, nr zastrzeżenia Z-V - 2541/84/GO.
Akta paszportowe o sygn. dot. Pawła Szymkowicza zawierają "Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę" wydane w lutym 1984 r. przez Wydz. Śledczy WUSW w Gorzowie Wlkp. na okres 17.02.1984 -17.02.1986. IPN Sz 470/89362 (EAGo 89362).
Akta sądowe stanowią rewizje nadzwyczajne Ministra Sprawiedliwości wniesione do Sądu Najwyższego-Izby Karnej w sprawach osób represjonowanych z powodów politycznych w PRL. Rewizję dot. Pawła Szymkowicza została wniesiona pismem z dnia 31.12.1993. IPN BU 725/4 (SK.VI.630/170/93/P).