Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Jadwiga
Nazwisko: Chorzempa
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 09-02-1943
Imię ojca: Rudolf
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teresa Chorzempa sprawdzana była w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Wróg” (nr rej. Rz-20708) jako były aktywny członek NSZZ „Solidarność” oraz osoba, która „tendencyjnie” wypowiada się na temat ustroju socjalistycznego i może negatywnie oddziaływać na otoczenie (pracowała jako inspektor kulturalno-oświatowy w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie). Twierdzić miała, iż ustrój socjalistyczny oparty jest „na reżimie i przemocą społeczeństwo jest gnębione i prześladowane”. Celem prowadzenia sprawy było szczegółowe rozpoznanie postawy T. Chorzempy względem PRL oraz podjęcie działań mających na celu uniemożliwienie jej oddziaływania na otoczenie. Sprawę zakończono stwierdziwszy, iż po zmianie miejsca pracy (nauczyciel muzyki w szkole podstawowej) wymieniona nie prowadzi wrogiej dla państwa działalności i nie wypowiada się na tematy polityczne. SOS krypt. "Wróg" prowadzona była w okresie od 04.05.1984 do 25.06.1985 przez Wydz. III WUSW Rzeszów, a następnie przez pion III RUSW Rzeszów (od 26.09.1984). IPN-Rz-044/174 (17333/II), mkf. IPN-Rz-00141/2592/J
.