Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Gabriel
Nazwisko: Oszczapiński
Miejsce urodzenia: Ciesze
Data urodzenia: 10-02-1914
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W materiałach znajdują się sprawozdania Wydz. III WUBP Białystok do Departamentu III MBP dotyczące akcji amnestyjnej w 1947 roku. Gabriel Oszczapiński ps. "Dzięcioł" widnieje w sprawozdaniu z akcji ujawniania się członków podziemia niepodległościowego z powiatu sokólskiego jako p.o. dowódcy oddziału. IPN Bi 045/764 (39/25).
Ankieta osobowa ujawnionego dnia 15.04.1947 w PUBP w Sokółce Gabriela Oszczapińskiego ps. "Dzięcioł", członka AK od roku 1941. W ankiecie znajduje się informacja o powieszeniu wiosną 1946 roku 4 członków AK w okolicy wsi Kalinówka za bezprawne nakładanie kontrybucji na ludność cywilną oraz rozstrzelanie 6 członków AK za dokonanie napadu rabunkowego na księdza we wsi Kalinówka w czerwcu bądź lipcu 1946. AP Białystok sygn. 51 (DU 6429) - ankiety osób ujawnionych w 1947 roku.
W materiałach administracyjnych MSW znajduje się odpis oświadczenia ujawnionego dnia 15.04.1947 w PUBP Sokółka Oszczapińskiego Gabriela. IPN BU 0192/541/2 (19796/II/2).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP w Białymstoku w okresie od 10.01 do 21.07.1950 dotyczące Gabriela Oszczapińskiego ps. "Dzięcioł", członka AK-WiN. Materiały KSL 8393 zniszczono 13.11.1989. Materiały o sygn. 10/III (KSL 8393) zniszczono 13.11.1989.
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Gabriel Oszczapiński był oskarżony o to, że "po skorzystaniu z amnestii ponownie wstąpił w listopadzie 1948 do związku WiN usiłującego przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego", dokonywanie kradzieży, atak na członków grupy specjalnej UB w nocy 5/6 grudnia 1949 w okolicach wsi Zubole i przechowanie broni. Za powyższe Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na rozprawie dnia 27.11.1950 skazał ww. na karę łączną - karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadek całego mienia. Najwyższy Sąd Wojskowy dnia 15.01.1951 postanowił skargę rewizyjną pozostawić bez uwzględnienia. Prezydent KRN Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Karę wykonano 10.03.1951 o godz. 23.10. Miejsce pochówku do dnia dzisiejszego nie jest znane. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 14.02.1994 wyrok WSR został unieważniony. IPN Bi 212/3648 (AS 393/Sr 817/50).
Teczka zagadnieniowa krypt. "P-13" prowadzona przez Wydz. III KWMO Białystok w okresie od 22.09.1959 do 29.12.1971 wszczęta na podstawie materiałów spraw 5/55, 6/55 dotyczących działalności członków AK-WiN na terenie byłego województwa białostockiego. Gabriel Oszczapiński widnieje w wykazie zaświadczeń dla amnestionowanych. IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
Kwestionariusz osobowy na członka oddziału AK-WiN opisany w "Charakterystyce nr 20" przygotowany w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku w roku 1976. Gabriel Oszczapiński ps. "Dzięcioł" od 1942 do kwietnia 1944 szeregowy członek AK, następnie dowódca oddziału AK-WiN na terenie powiatu białostockiego do chwili ujawnienia się w PUBP Sokółka 15.04.1947. W tym czasie na rozkaz dowództwa oraz z własnej inicjatywy wykonywał wyroki śmierci na współpracownikach UB i pospolitych przestępcach. W wyniku starcia z KBW dnia 28.07.1946 został ranny i przebywał w szpitalu w Białymstoku i Knyszynie pod fałszywym nazwiskiem Kakareko Józef. Od kwietnia 1948 ponownie się ukrywał organizując oddział zbrojny oraz redagował, powielał i rozpowszechniał ulotki antypaństwowe. Zatrzymany 10.01.1950 w okolicach wsi Żuki. Skazany na karę śmierci. IPN Bi 019/10/3 (1/10).
Kwestionariusz osobowy na członka AK Komendy Obwodu Białystok sporządzony 19.12.1983 przez Wydz. "C" WUSW w Białystoku do "Charakterystyki nr 68" dot. organizacji Armia Krajowa/ Armia Krajowa Obywatelska, Obwód Białystok-powiat krypt. "Lis nr 11"/ "Jęczmień nr 23/14". Gabriel Oszczapiński ps. "Dzięcioł", od roku 1943 członek AK, a od października 1945 członek WiN obwodu białostockiego. IPN Bi 019/104/3 (2/47).
Kwestionariusz osobowy na członka WiN powiatu białostockiego sporządzony 3.10.1984 przez Wydz. "C" WUSW Białystok do "Charakterystyki nr 87" dot. organizacji Wolność i Niezawisłość, Obwód Białystok-powiat krypt. "Maria"/ "Maciejka"/ "Marsylia"/ "Marta/63", okres działalności wrzesień 1945-kwiecień 1947. Gabriel Oszczapiński członek AK od stycznia 1943, od października 1945 do chwili ujawnienia 15.04.1947 w Sokółce członek WiN na terenie powiatu białostockiego. Od listopada 1945 dowódca oddziału zbrojnego dokonującego szeregu wyroków śmierci na żołnierzach WP, funkcjonariuszach MO i osobach cywilnych. WSR w Białymstoku dnia 27.11.1955 skazało Gabriela Oszczapińskiego na karę śmierci, wyrok wykonano. IPN Bi 019/109/3 (2/49).
Opracowanie nr 145 sporządzone w 1986 roku przez Wydz. II Biura "C" MSW dotyczące oddziału pod dowództwem Gabriela Oszczapińskiego ps. "Dzięcioł" działającego od listopada 1948 do stycznia 1950 na terenie b. powiatu białostockiego. IPN BU 0189/145 (Opracowanie nr 145).
.