Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Kościuk
Miejsce urodzenia: Długołęka
Data urodzenia: 01-08-1926
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga
Znany/a też jako:

urodzony/a 1929

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa KSL 3769 dot. Kościuk Edwarda, aresztowanego 11.10.1946 przez PUBP w Białymstoku we wsi Długołęka za przynależność do organizacji podziemia niepodległościowego NZW. Śledztwo prowadzone przez Ref. III PUBP Białystok do chwili postanowienia z dnia 22.11.1946 o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. IPN Bi 07/711 (1469/III).
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku dnia 26.11.1946 na sesji wyjazdowej we wsi Długołęka pow. Białystok uznał Kościuk Edwarda winnym tego, że "na terenie pow. białostockiego od miesiąca marca 1946 do chwili zatrzymania tj. 11.10.1946 brał udział w związku w bojówce >Burego< pod nazwą NZW z wiedzą, że związek ten gromadzi środki walki orężnej celem obalenia przemocą obecnego ustroju Państwa Polskiego" i przechowywanie broni. Za powyższe sąd skazał Kościuk Edwarda na karę śmierci i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Prezydent KRN decyzją z dnia 21.12.1946 nie skorzystał z prawa łaski. Rozstrzelany 2.01.1947 o godzinie 16.00 w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z dnia 8.09.1997 powyższy wyrok WSR uznał za nieważny. IPN Bi 212/422 (AS-221/DR 128/46).
Kwestionariusz osobowy sporządzony 4.01.1979 przez Wydz. "C" KWMO Białystok na członka organizacji NZW Okręgu krypt. "Bałtyk" opisanej w Charakterystyce nr 47. Kościuk Edward ps. "Batory" od 1945 do 11.10.1946 na terenie pow. białostockiego należał do NZW. Od końca maja 1946 był członkiem zwiadu konnego pod dowództwem Antoniego Cylwika ps. "Szczygieł" jako dowódca drużyny. Jego zadaniem było patrolowanie okolic pow. wysokomazowieckiego i białostockiego, meldowanie o wojsku i kolportaż ulotek. Brał udział w walkach z oddziałami WP. Dnia 11.10.1946 zatrzymany przez grupę operacyjną UB. Dnia 26.11.1946 skazany na karę śmierci - wyrok wykonano. IPN Bi 019/87/3 (2/37).
Kwestionariusz osobowy sporządzony przez Wydz. "C" KWMO Białystok dnia 24.12.1980 na członka organizacji podziemia niepodległościowego NZW opisanej w Charakterystyce nr 71. Kościuk Edward ps. "Batory" od sierpnia 1945 członek NZW okręgu krypt. "Bałtyk". W marcu włączony do Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS). IPN Bi 019/31/1 (1/29).
.