Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Dominiak
Miejsce urodzenia: Krupie
Data urodzenia: 23-08-1925
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Szczepan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa KSL-8073 dotyczące Dominiak Jerzego ps. "Cygan" zatrzymanego 4.08.1949 przez PUBP Łomża za przynależność do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w wyniku potyczki przeprowadzonej z KBW. Śledztwo prowadzone przez Referat III PUBP w Łomży do chwili postanowienia z 4.04.1950 o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. W wyniku uwzględnienia przez Najwyższy Sąd Wojskowy skargi rewizyjnej Naczelnego Prokuratora Wojskowego, śledztwo przekazano do dalszego prowadzenia, które to zakończyło się 25.07.1950. IPN Bi 07/1069 (1828/III).
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 22.12.1950 skazał Dominiak Jerzego na karę śmierci za przynależność do NZW, nielegalne posiadanie broni, branie udział w napadach z bronią w ręku oraz uchylanie się od zasadniczej służby wojskowej. Postanowieniem z 27.02.1951 Najwyższy Sąd Wojskowy uwzględnił wniosek rewizyjny Naczelnego Prokuratora Wojskowego i powyższy wyrok uchylił z powodu uniewinnienia oskarżonego z części zarzutów i akta sprawy przekazał tutejszemu sądowi do ponownego rozpoznania w innym składzie sędziów. WSR w Białymstoku 16.03.1951 uznał Dominiak Jerzego winnym tego, że "od sierpnia 1946 do dnia 4.08.1949 na terenie woj. warszawskiego i białostockiego usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego, przynależąc w tym celu do przestępczego związku NZW mającego za zadanie dokonanie tej zmiany będąc w tym związku pod ps. Cygan dowódcą bojówki w okresie od 25.08.1945 do października 1948", nielegalne posiadanie broni, udział w napadach i uchylanie się od służby wojskowej. Za powyższe sąd skazał Dominiak Jerzego na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy 7.05.1951 postanowił skargę rewizyjną pozostawić bez uwzględnienia i wyrok utrzymać w mocy. Prezydent RP decyzją z 5.06.1951 nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 14.06.1951 w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku o godz. 21.45. IPN Bi 212/4047/1-2 (Sr. 811/50, Sr. 269/51).
Akta śledztwa z okresu 5.08.1949 - 3.03.1956 prowadzonego przez PUBP/PUdsBP w Ostrołęce dotyczącego Dominiak Jerzego - dowódcy patrolu NZW. W materiałach znajdują się protokoły przesłuchań podejrzanego oraz doniesienia agenturalne. IPN BU 0203/2681 (36665/II).
Kwestionariusz osobowy sporządzony przez Wydz. "C" KW MO Białystok 12.11.1975 na członka oddziału pod dowództwem Grabowskiego Stanisława ps. "Wiarus". Dominiak Jerzy po "wyzwoleniu" internowany do ZSRS, skąd powrócił we wrześniu 1945. Od chwili otrzymania karty powołania do odbycia czynnej służby wojskowej 30.07.1946 ukrywał się. W sierpniu tego roku wstąpił do NZW otrzymując ps. "Cygan". Pełnił funkcje m.in. dowódcy patrolu działającego na terenie gmin Rzekuń, Troszyn i Piski pow. Ostrołęka, a od 16.03.1948 dowódcy batalionu na teren gmin Kołaki, Długobórz, Puchały i Rutki pow. Łomża. 1.05.1948 został przydzielony w charakterze osobistej ochrony komendanta powiatu NZW. Brał udział w likwidacji współpracowników UB oraz funkcjonariuszy MO. Od października 1948 działał na terenach gmin Miastkowo, Szczepankowo i Śniadowo. W czasie walki z grupą operacyjną składającą się z funkcjonariuszy UB i żołnierzy KBW we wsi Ćwikły-Rupie ujęty z bronią w ręku. Skazany na karę śmierci. IPN Bi 019/7/3 (1/7).
Kwestionariusz osobowy sporządzony 13.10.1976 przez Wydz. "C" KW MO Białystok na członka Komendy Powiatu NZW krypt. "Łaba-Podhale" organizacji opisanej w Charakterystyce nr 50. Dominiak Jerzy ps. "Cygan" od lipca 1946 do sierpnia 1949 członek NZW, pełnił funkcję żołnierza, a następnie dowódcy Pogotowia Akcji Specjalnej tej organizacji biorąc udział w napadach na osoby cywilne, żołnierzy LWP i funkcjonariuszy UB i MO. Zatrzymany 4.08.1949 przez PUBP Łomża. WSR w Białymstoku 16.03.1951 skazał Dominiak Jerzego na karę śmierci - wyrok wykonano. IPN Bi 019/92/4 (2/39).
Kwestionariusz osobowy sporządzony 8.02.1977 przez Wydział "C" KW MO Białystok na członka oddziału pod dowództwem Żwańskiego Zbigniewa ps. "Noc" opisanego w Charakterystyce nr 3. Dominiak Jerzy ps. "Cygan" od 25.08.1946 na terenie pow. Ostrołęka oraz Łomża był dowódcą oddziału podziemia niepodległościowego NZW do chwili zatrzymania z bronią w ręku dnia 4.08.1949. Skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. IPN Bi 019/2/3 (1/2).
Kwestionariusz osobowy sporządzony 13.05.1977 przez Wydz. "C" KW MO Białystok na członka oddziału pod dowództwem Żwańskiego Zbigniewa ps. "Noc" opisanego w Charakterystyce nr 3 i 61. Dominiak Jerzy ps. "Cygan" od 25.08.1947 dowódca patrolu NZW na terenie pow. Ostrołęka i Łomża do chwili zatrzymania 4.08.1949. Skazany na karę śmierci. IPN BU 0177/3/1-2 (Charakterystyka nr 3).
.