Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Dziełak
Miejsce urodzenia: Baranowo
Data urodzenia: 30-10-1929
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa KSL-6577 dot. Jana Dziełaka, od 20.04.1947 członka NZW ps. "Ryś". Ujęty 16.09.1948 w wyniku obławy we wsi Poryte, gdzie został ciężko ranny. Tymczasowo aresztowany decyzją Wojskowego Prokuratora Rejonowego z tego samego dnia. Śledztwo prowadzone przez PUBP w Kolnie zakończono 10.01.1949. Przeniesiony z aresztu przy PUBP do więzienia karno-śledczego w Białymstoku 19.11.1948. Dnia 17.01.1949 prokurator zatwierdził akt oskarżenia i sprawę skierowano do sądu. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 22.02.1949 postanowił odroczyć rozprawę i zwrócić akta sprawy Wojskowej Prokuraturze Rejonowej do uzupełnienia. Śledztwo ostatecznie zamknięto 17.08.1949. IPN Bi 015/531 (KSL-6577).
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 8.10.1949 uznał Jana Dziełaka winnym tego, że "od 20.04.1947 do 16.09.1948 na terenie pow. Ostrołęka, Szczytno i Kolno usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego poprzez to, że w tym celu brał udział pod ps. >Ryś< w działaniu zbrojnej bojówki przestępczej związku NZW pełniąc obowiązki zwykłego członka, a od 23.07.1948 obowiązki samodzielnego patrolu egzekucyjnego", brał udział w potyczkach z KBW, MO i UB i przechowywał bez zezwolenia broń palną. Za powyższe sąd wymierzył karę łączną - karę śmierci i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadek całego mienia skazanego na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie postanowieniem z 5.12.1949 skargę rewizyjną pozostawił bez uwzględnienia. Prezydent RP decyzją z 24.12.1949 nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku 5.01.1950 o godz. 9.15. IPN Bi 212/2784 (Sr. 501/49).
Kwestionariusz osobowy sporządzony 2.02.1976 przez Wydz. "C" KW MO Białystok na członka oddziału podziemia niepodległościowego pod dowództwem Rogińskiego Hieronima ps. "Róg" (opisanego w Charakterystyce nr 6). Jan Dziełak ps. "Ryś" członek AK, od 20.04.1947 w NZW na terenie pow. Szczytno, Ostrołęka i Kolno. W dniu 16.09.1948 w rejonie wsi Poryte w potyczce z wojskiem został ranny i ujęty. WSR w Białymstoku 8.10.1949 skazał Jana Dziełaka na karę śmierci - wyrok wykonano. IPN Bi 019/3/3 (1/3), IPN BU 0177/6/1-2 (Charakterystyka nr 6).
Kwestionariusz osobowy sporządzony 27.04.1984 przez Wydz. "C" WUSW Białystok na członka Komendy Powiatu NZW krypt. "Łuków" opisanej w Charakterystyce nr 82. Dziełak Jan ps. "Ryś" od kwietnia 1947 członek NZW na terenie powiatu ostrołęckiego, a od czerwca tego roku na terenie powiatu kolneńskiego pełniąc funkcję dowódcy patrolu Pogotowia Akcji Specjalnej do chwili aresztowania 16.09.1948. Skazany przez WSR w Białymstoku 8.10.1949 na karę śmierci - wyrok wykonano. IPN Bi 019/111/3 (2/50).
.