Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Filipionek
Miejsce urodzenia: Ugły
Data urodzenia: 17-05-1915
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Malwina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa KSL-1778 dotyczące Aleksandra Filipionka zatrzymanego 25.11.1945 przez PUBP w Bielsku Podlaskim za przynależność do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Początkowo przetrzymywany w areszcie przy PUBP, następnie 11.02.1946 osadzony w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku. Postanowieniem z 1.01.1946 śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia. Wojskowy Prokurator Garnizonowy w Białymstoku postanowieniem z 17.02.1946 zatwierdził akt oskarżenia i sprawę skierował do sądu. Akta zniszczono 12.05.1988 zgodnie z protokołem brakowania akt nr 53/88. Materiały o sygn. KSL-1778 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 12.04.1946 uznał Aleksandra Filipionka winnym tego, że "od miesiąca września 1945 do dnia 25.11.1945 brał udział w związku mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego w nielegalnej organizacji NZW", brał udział w akcjach z bronią w ręku na funkcjonariuszy MO i żołnierzy WP oraz posiadał broń bez zezwolenia. Za powyższe sąd skazał Filipionek Aleksandra na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sądu Wojskowy 26.04.1946 skargę rewizyjną pozostawił bez uwzględnienia. Prezydent KRN Bolesław Bierut decyzją z 1.05.1946 nie skorzystał z prawa łaski - rozstrzelany 21.05.1946 w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku o godz. 20.00. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 22.04.1992 uznał za nieważny wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego z 12.05.1946 w związku z działalnością Filipinek Aleksandra na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. IPN Bi 212/516 (AS-59/R-103/46).
Kwestionariusz osobowy sporządzony 13.03.1974 przez Wydz. "C" KW MO Białystok na członka podziemia niepodległościowego NZW (organizacji opisanej w Charakterystyce nr 57). Aleksander Filipionek ps. "Niemen" od września 1945 do chwili aresztowania 25.11.1945 był członkiem NZW na terenie powiatu Bielsk Podlaski i Wysokie Mazowieckie biorąc czynny udział w walkach z żołnierzami WP oraz funkcjonariuszami MO i UB m.in. na posterunek MO w Brańsku we wrześniu 1945. WSR w Białymstoku skazał ww. na karę śmierci - wyrok wykonano. W latach 1938-1939 służył w 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Suwałkach, walczył we wrześniu 1939, wzięty do niewoli, z której powrócił w 1945 roku. IPN Bi 019/118/4 (2/56).
.