Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Poduch
Miejsce urodzenia: Długołęka
Data urodzenia: 20-07-1929
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa KSL-3779 dotyczące Zenona Poducha ps. "Gajowy", aresztowanego 11.10.1946 przez PUBP w Białymstoku za przynależność do organizacji podziemia niepodległościowego NZW. Osadzony w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku 4.11.1946. Dnia 18.11.1946 śledztwo przejął WUBP w Białymstoku prowadząc je do chwili wydania postanowienia o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej 21.11.1946. IPN Bi 07/477 (1224/III).
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Knyszynie 28.11.1946 uznał Zenona Poducha winnym tego, że od miesiąca października 1945 do chwili zatrzymania 11.10.1946 na terenie powiatu białostockiego był czynnym członkiem organizacji NZW usiłującej "przemocą zmienić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego" i posiadał zdatną do użytku broń palną. Za powyższe sąd skazał Poduch Zenona na karę śmierci i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Prezydent KRN decyzją z 3.12.1946 skorzystał z prawa łaski zmieniając karę śmierci na dożywotnie więzienie. Na mocy ustawy o amnestii z roku 1947 karę złagodzono do 15 lat więzienia, a następnie na podstawie amnestii z 1952 roku powyższy wyrok zmniejszono o połowę. Karę odbywał kolejno w więzieniu w Rawiczu, Nowogardzie i Sosnowcu. Warunkowo zwolniony 6.12.1953. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 7.11.1994 (III Ko 989/93) wyrok WSR uznał za nieważny w związku z działalnością Poduch Zenona na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. IPN Bi 212/419 (Dr. 125/46).
Kwestionariusz osobowy sporządzony 31.05.1978 przez Wydz. "C" KW MO Białystok na członka NZW Komendy Powiatu Białystok krypt. "Biebrza" opisanej w Charakterystyce nr 47. Poduch Zenon ps. "Gajowy" od października 1945 do 11.10.1946 był członkiem NZW biorąc udział w napadzie i rozbrojeniu posterunku MO w Dobrzyniewie 14.08.1946 oraz na wagon pocztowy pociągu osobowego na stacji PKP w Knyszynie 23.09.1946. WSR w Białymstoku 28.11.1946 na sesji wyjazdowej w Knyszynie skazał ww. na karę śmierci. Prezydent KRN zmienił powyższą karę na dożywotnie więzienie. IPN Bi 019/87/4 (2/37).
Teczka zagadnieniowa krypt. "P-14" nr rejestracyjny Bk 63/59 (przerejestrowana do nr 1941 dnia 12.10.1962) prowadzona w okresie od 22.09.1959 do 30.11.1971 przez Wydz. III KW MO Białystok na byłych członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Poduch Zenon ps. "Gajowy" widnieje w wykazie osób, które w latach 1945-1950 wyróżniały się działalnością przeciwko PRL w powiecie monieckim. IPN Bi 011/1/1 (76/IV).
.