Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław Piotr
Nazwisko: Łańcucki
Miejsce urodzenia: Lubaczów
Data urodzenia: 24-11-1931
Kraj urodzenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Kandydat PZPR od 1952 r. Członek PZPR od 1953 r.

Radny i zastępca Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Lubaczowie - brak bliższych danych.

Absolwent Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej - brak bliższych danych.

Członek Prezydium Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej - brak bliższych danych.

Źródło: AP Rzeszów, KP PZPR w Lubaczowie, 273,  k. 165 v;  tamże, 55, k. 83v; AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, 28, k. 168; tamże, 223, k. 154.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Brak Komitet Powiatowy Lubaczów PZPR 10-02-1962 AP Rzeszów, Komitet Powiatowy (dalej KP) PZPR w Lubaczowie, 273, k. 158, 165, 165v.
Członek Egzekutywa Komitet Powiatowy Lubaczów PZPR 10-02-1962 29-06-1965 AP Rzeszów, KP PZPR w Lubaczowie, 280, k. 1; tamże, 68, k. 37, 43.
Członek Wojewódzka Komisja Kontroli Partryjnej Komitet Wojewódzki Przemyśl PZPR 26-06-1981 11-10-1986 "Nowiny", 29 VI 1981 r., s. 1, 4; AP Przemyśl, Komitet Wojewódzki (KW) PZPR w Przemyślu, 223, k. 153, 154.
Członek Wojewódzka Komjsja Kontrolno-Rewizyjna Komitet Wojewódzki Przemyśl PZPR 11-10-1986 AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, 223, k. 153, 154.
Członek Prezydium Wojewódzkiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej Komitet Wojewódzki Przemyśl PZPR 11-10-1986 AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, 223, k. 102, 103.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Członek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej na terenie powiatu lubaczowskiego od 26.10.1964 r. Akta o sygn. IPN Rz 273/817.
W dniu 25.09.1986 r. upoważniony do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową przez WUSW w Przemyślu (BH-01908/1675/86) Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
W dniu 31.03.1954 r. otrzymał pozwolenie na broń myśliwską z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. Akta o sygn. IPN Rz 449/1.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 396/50086 (EAPR 50086)
.