Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Paweł
Nazwisko: Piszczek
Miejsce urodzenia: Łaziska Górne
Data urodzenia: 29-06-1945
Imię ojca: Józef
Imię matki: Gertruda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Piszczek został objęty sprawdzeniem w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Nieznany” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej w dn. 26.11.1974 pod nr KA-28784 i prowadzonej przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPiMO Tychy. Sprawę założono w związku z informacją, że ww. „posiada nielegalną radiostację przez którą emituje program o treści nieustalonej”, a ze względu na posiadane przez Henryka Piszczka „przygotowanie zawodowe oraz nabytą praktykę, istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest on w stanie samodzielnie skonstruować i prowadzić eksploatację nielegalnej radiostacji”. Celem sprawdzenia było „ustalenie czy figurant wykorzystując aparaturę nadawczo-odbiorczą prowadzi wrogą działalność” oraz rozpoznanie „treści i rodzaju informacji przekazywanych przez środki techniczne”. W związku z prowadzoną sprawą z inspiracji Wydziału II KWMO Katowice w dn. 09.01.1975 pracownicy Państwowej Inspekcji Radiowej przeprowadzili lustrację mieszkania Henryka Piszczka, w wyniku której ujawnili i skonfiskowali radiowy aparat nadawczy oraz dwa radiotelefony. W toku sprawy ustalono również, że ww. nie posiada dowodu osobistego. Ww. został zatrzymany i oskarżony z art. 287 kk oraz art. 54 ustawy z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych. SOS „Nieznany” zakończono 27.05.1975. W ramach prowadzonego sprawdzenia zastosowano środki techniki operacyjnej kontrolę korespondencji krajowej i zagranicznej oraz obserwację. W dn. 31.05.1975 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 35339/II. IPN Ka 028/229 (35339/II).
Akta kontrolne śledztwa Postępowanie RSD-2/75 prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO Katowice pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach (sygn. akt II Ds. 8/75), zostało wszczęte w dn. 09.01.1975 w sprawie nielegalnego posiadania przez Henryka Piszczka radiostacji, a także uchylania się od posiadania dowodu osobistego. W związku z prowadzonym śledztwem ww. został przesłuchany (w mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie), oskarżony z art. 287 kk oraz art. 54 ustawy z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych i w dn. 11.01.1975 tymczasowo aresztowany. Postępowanie w toku którego przesłuchano 4 osoby, przeprowadzono 3 przeszukania oraz dokonano 3 oględzin zakończono 27.02.1975. Materiały śledztwa zostały w dn. 28.01.1976 zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 8618/III. IPN Ka 029/423 (8618/III), IPN Ka 064/153 (135/Śl).
Akta prokuratorskie. Śledztwo sygn. akt II Ds. 8/75 w sprawie popełnienia przestępstwa z art. 287 kk i art. 54 ustawy z dn. 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych prowadzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Katowicach zostało wszczęte w dn. 11.01.1975 po rozpatrzeniu zawiadomienia Wydziału Śledczego KWMO w Katowicach. W związku z prowadzonym śledztwem, Henryk Piszczek został zatrzymany w dn. 09.01.1975 i na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach z dn. 11.01.1975 tymczasowo aresztowany. Śledztwo zakończono w dn. 28.02.1975, oskarżeniem ww. o to, że w okresie od 1970 do 09.01.1975 w Łaziskach Górnych bez wymaganego zezwolenia posiadał radiowy aparat nadawczy oraz o to, że w okresie od lipca 1963 do 9.01.1975 uchylał się od obowiązku posiadania dowodu osobistego. IPN Ka 221/114 (II Ds. 8/75).
Akta sądowe. W dniu 17.04.1975 Sąd Powiatowy w Tychach (sygn. akt II Kp. 111/75), uznał Henryka Piszczka za winnego popełnienia czynów z art. 287 kk oraz art. 54 ustawy z dn. 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych i skazał na karę 2 lat i 6 m-cy. W dniu 12.09.1975 Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt V Kr 861/75) z powodu rewizji złożonej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Powiatowego w Tychach, wymierzył karę pozbawienia wolności w wysokości 1 roku i 2 m-cy. Na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach (sygn. akt VIII 1832/75) z dn. 13.11.1975 o warunkowym przedterminowym zwolnieniu Henryk Piszczek opuścił Zakład Karny w Zabrzu. IPN Ka 25/16 (II Kp. 111/75).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego. Dokumenty wytworzone w związku z aresztowaniem ww., który na mocy postanowienia Prokuratora Wojewódzkiego od dn. 11.01.1975 przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 287 kk i art. 54 ustawy z dn. 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W dniu 06.05.1975 przewieziony do Zakładu Karnego w Zabrzu. Zwolniony w dn. 19.11.1975 na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach (sygn. akt VIII 1832/75). IPN Ka 849/7 (40/75).
.