Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sylwia Jadwiga
Nazwisko: Madejska
Nazwisko rodowe: Koziar
Miejsce urodzenia: Wola Mielecka
Data urodzenia: 27-06-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sylwia Madejska występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Petycja" zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 01.03.1983 pod nr. Ka 52076 i prowadzonej przez Wydział III KWMO/WUSW w Katowicach. Sprawę założono w związku z informacją dot. petycji skierowanej do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Katowicach, w której 77 osób nie zgadzało się na przekazanie funduszu zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” Pracowników WSZ do dyspozycji nowych związków zawodowych. Celem sprawdzenia było ustalenie inspiratorów sporządzenia i wysłania petycji oraz „innych okoliczności związanych z ujawnionym zagrożeniem”. Sprawę zakończono 12.01.1985 „z powodu zaprzestania działalności”. Sylwia Madejska występuje w materiałach z uwagi na fakt, iż była jedną z sygnatariuszek petycji. W aktach znajduje się również omówienie SOS „Delta” nr rej. Ka 51997, w ramach której ww. była kontrolowana. IPN Ka 048/1487 (41213/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Delta” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 21.02.1983 pod nr. Ka 51997 i była prowadzona przez Wydział III-1 KWMO/WUSW Katowice. Sprawę założono na podstawie informacji dot. grupy osób działającej na terenie Katowic i zajmującej się drukiem i kolportażem „nielegalnych” wydawnictw, biuletynów i ulotek. Celem sprawdzenia było „określenie zakresu i charakteru prowadzonej działalności”, rozpoznanie wszystkich osób związanych z drukiem i kolportażem ulotek oraz ujawnienie „wrogich inicjatyw politycznych”. Sylwia Madejska, która wg „uzyskanych informacji operacyjnych” rozpowszechniała pochodzące z terenu Wrocławia „nielegalne wydawnictwa" była kontrolowana w ramach sprawy ze względu na kontakt jaki utrzymywała z głównym figurantem SOS „Delta”. W związku z prowadzonym sprawdzeniem 21.04.1983 w miejscu zamieszkania ww. przeprowadzono przeszukanie, w wyniku którego ujawniono „nielegalne” ulotki, biuletyny i wydawnictwa. Ww. została zatrzymana na 48 godzin. SOS „Delta” zakończono 22.02.1985 „z powodu zaprzestania wrogiej działalności”. IPN Ka 048/1878 (41279/II).
Sylwia Madejska była inwigilowana w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Dama” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 01.04.1986 pod nr Ka 61193 przez Wydział III WUSW Katowice. Sprawę założono z uwagi na „uzasadnione przypuszczenie”, że Sylwia Madejska „może utrzymywać” kontakt z ukrywającym się przywódcą „Solidarności Walczącej” i angażować się w działalność „nielegalnej organizacji”. Celem sprawdzenia było ustalenie kontaktów ww. oraz wyjaśnienie charakteru „ewentualnej” działalności w „Solidarności Walczącej”. W związku z prowadzoną sprawą z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. W dniu 08.07.1987 SOS przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) „Dama”, a 07.09.1987 materiały sprawy włączono do SOS krypt. „Rodzina” nr rej. Ka 60548, w ramach której objęto kontrolą operacyjną członków rodziny ukrywającego się działacza „Solidarności Walczącej” zamieszkałych na terenie woj. katowickiego. IPN Ka 0169/950 j. 1-3 (43112/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Rodzina” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej pod nr Ka 60548 i była prowadzona przez Wydział III WUSW Katowice w okresie od 07.09.1987 do 03.11.1988. W ramach sprawdzenia połączono 3 odrębnie prowadzone sprawy, założone w celu kontroli członków rodziny ukrywającego się działacza „nielegalnej” organizacji pn. „Solidarność Walcząca” zamieszkałych na terenie woj. katowickiego. W trakcie prowadzonej sprawy przeprowadzono z Sylwią Madejską rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. SOS „Rodzina” zakończono 3.11.1988 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. W dniu 29.11.1988 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43112/II, a 23.01.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 43112/2). IPN Ka 0169/950 j. 1-3 (43112/2) mikrofilm.
Sylwia Madejska występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ośmiornica”, która została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 21.08.1987 pod nr. Ka 50329. SOR „Ośmiornica” prowadzona była kolejno przez Wydział III/ Inspektorat II/ Wydział Studiów i Analiz WUSW Katowice. W ramach rozpracowania połączono 5 odrębnie prowadzonych spraw różnych kategorii w celu koordynowania działań na terenie woj. katowickiego wobec osób związanych ze strukturami „Solidarności Walczącej”. Ww. występuje w aktach sprawy m.in. w związku z omówieniem SOS „Dama”. Rozpracowanie zostało zakończone 06.03.1990 w związku z odstąpieniem działaczy „Solidarności Walczącej” „od radykalnych metod walki”. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 44008/II. IPN Ka 079/11 t. 1-7 (44008/II).
.