Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek
Nazwisko: Duklanowski
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 22-08-1947
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany w dn. 11.11.1982 pod nr 24988 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Biuletyn" (nr 24082). Sprawa prowadzono była w okresie 2.08.1982-14.12.1987 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Szczecinie i dotyczyła kolportażu na terenie szczecińskich zakładów pracy nielegalnego wydawnictwa pt. "Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność". IPN Sz 0053/401 (16852/2) mikrofilm.
Leszek Duklanowski występuje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Generator" nr rej. 24158S prowadzonej w latach 1982-1990 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Szczecinie dot. "ochrony obiektu" - Przedsiębiorstwa Automatyki i Aparatury Pomiarowej "Meratronik" w Szczecinie. L. Duklanowski został zwolniony z pracy m.in. za zaangażowanie w działalność w NSZZ "Solidarność". IPN Sz 0011/1994 (17644/II)
Akta internowania. Internowany na wniosek Wydz. V KWMO w Szczecinie i osadzony w OO w Wierzchowie Pomorskim od 6.12.1982 do 23.12.1982, ponieważ "może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej". IPN Sz 0012/367 t. 2 (848/IV).
Akta internowanego. Osadzony w OO w Wierzchowie Pomorskim od 6.12.1982 do 23.12.1982, ponieważ "może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej". IPN Sz 266/36.
Teczka personalna tajnego współpracownika, który został pozyskany przez Wydz. III WUSW w Szczecinie, ponieważ "utrzymuje kontakty osobiste z L. Duklanowskim". W teczce znajdują się dokumenty świadczące o przekazywaniu przez TW ps. "Dąb" informacji dotyczących Leszka Duklanowskiego w latach 1985-1988. IPN Sz 0052/572 (48582/1) mikrofilm.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Bagno" nr rej. 33515 prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w latach 1986-1989 dot. działalności w NSZZ "Solidarność" m.in. na terenie Zarządu Portu Szczecin oraz kolportażu nielegalnych wydawnictw. IPN Sz 0053/602 (17380/2) mikrofilm.
Akta administracyjne WUSW w Szczecinie z roku 1986. L. Duklanowski nie został dopuszczony do prac stanowiących tajemnicę państwową z powodu "zaangażowania w działalność nielegalnych struktur szczecińskiego podziemia". IPN Sz 0012/490 t. 113.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krytp. "Tuba" nr rej. 33768 prowadzona przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w latach 1986-1987, która dotyczyła kolportażu nielegalnego czasopisma „Gryf” wydawanego przez „Organizację Solidarność Walcząca” Regionu Pomorza Zachodniego. Leszek Duklanowski występuje w sprawie, jako osoba podejrzewana o kolportaż pism sygnowanych przez „Solidarność Walczącą”, z którą przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. IPN Sz 0053/276 (16683/2) mikrofilm.
Teczka tajnego współpracownika ps. "Lew" nr rej. Sz 33642 prowadzona przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w latach 1989-1987. W teczce znajdują się doniesienia dotyczące L. Duklanowskiego. IPN Sz 0010/2973 (52308/I).
Teczka personalna tajnego współpracownika ps. "Cywil" nr rej. Sz 35640 prowadzona przez Wydz. V WUSW w Szczecinie. TW został pozyskany "w celu kontroli operacyjnej L. Duklanowskiego". W teczce znajdują się dokumenty świadczące o przekazywaniu przez TW informacji dot. L. Duklanowskiego. IPN Sz 0052/618 (48757/1) mikrofilm.
W aktach administracyjnych "Meldunki dzienne wydz. V WUSW w Szczecinie" z okresu 09.05.1985-17.12.1986 Leszek Duklanowski, występuje jako osoba podejrzewana o działalność na rzecz podziemnej "Solidarności" na terenie Szczecina. Leszek Duklanowski prowadząc działalność opozycyjną, zajmował się głównie "prowadzeniem akcji antywyborczej, organizowaniem nielegalnych przemarszów zakłócających porządek publiczny oraz drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw". IPN Sz 0012/257 (1024/IV).
W aktach operacyjnych - teczce personalnej tajnego współpracownika o ps. "Brzoza" nr rej. Sz 28153, prowadzonych przez Wydz. V KWMO/WUSW w Szczecinie, zachowała się informacja i donos na Leszka Duklanowskiego z dnia 24.04.1985. IPN Sz 0052/81 (47251/1).
W aktach sądowych Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Szczecinie, w sprawie prowadzonej w okresie 22.09.1986-12.11.1986, Leszek Duklanowski występuje jako osoba wobec której Rada Pracownicza P.A.i A.P. "Meratronik" w Szczecinie, w swojej uchwale z dnia 17.09.1986, wnosi o wycofanie wypowiedzenia pracy ww., które było spowodowane działalnością polityczną Leszka Duklanowskiego. IPN Sz 139/1 (P 626/86).
W aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego o kryptonimie "Kolega" nr rej. 33588 prowadzonego w okresie 03.01.1986-11.09.1987 przez Wydz. V WUSW w Szczecinie, Leszek Duklanowski występuje jako inwigilowany z racji swoich kontaktów z głównym "figurantem" sprawy. L. Duklanowski został opisany jako "jeden z bardziej znaczących działaczy szczecińskiej podziemnej >Solidarności<, który zajmował sie dostarczaniem i kolportowaniem nielegalnych wydawnictw oraz organizowaniem m.in. w swoim mieszkaniu zebrań sympatyków i działaczy >solidarnościowego podziemia<". IPN Sz 0053/339 (16772/2).
W aktach operacyjnych - teczce pracy i personalnej tajnego współpracownika o ps. "Klaser" o nr rej. Sz 29446, prowadzonych przez Wydz. V KWMO/WUSW w Szczecinie, zachowały się informacje i donosy na Leszka Duklanowskiego z okresu 02.06.1986-07.06.1988. IPN Sz 0010/3614 (52973/I).
W aktach operacyjnych - teczce pracy i personalnej tajnego współpracownika o ps. "Ład" o nr rej. Sz 35546, prowadzonych przez Wydz. V KWMO/WUSW w Szczecinie, zachowały się informacje i donosy na Leszka Duklanowskiego z okresu 31.07.1986-18.08.1988. IPN Sz 0010/2304 (51532/I).
.