Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Warwas
Miejsce urodzenia: Duchowo
Data urodzenia: 16-10-1948
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa o krypt. "Jesień 70" (nr rej. 12573), prowadzona przez Wydz. III KW MO Gdańsk, dot. wydarzeń grudniowych 1970 r. na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70'. Zbigniew Warwas występuje "Wykazie osób aktywnie zaangażowanych w akcję strajkową w Stoczni im. Komuny Paryskiej". IPN Gd 003/14 t. 27 (15/IV).
Dnia 22.10.1980 zarejestrowany pod nr. 42934 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Jarosze" nr rej. 42539 założonej 02.08.1980 jako SOS (26.08.1980 przekwalifikowana na SOR). Sprawa prowadzona przez Wydz. III "A" KW MO Wrocław, dotyczyła "inicjatorów strajku w Fabryce Wagonów PAFAWAG". Sprawę zakończono 20.10.1980 poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych, zdjęto z ewidencji 12.05.1981. Materiałów o sygn. 101886/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Zbigniewa Warwasa. W aktach zachowały się: kalka Decyzji Nr 2061 KWMO we Wrocławiu o internowaniu z 14.10.1982, Decyzja Nr 1165 o uchyleniu internowania z 03.11.1982 oraz zawiadomienie o zwolnieniu z 03.11.1982. IPN Wr 040/1205 (IV-3751/1081).
Akta internowanego. Zbigniew Warwas był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie w okresie od 15.10.1982 do 03.11.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż "przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/1355 (629/82).
Dnia 02.12.1982 zarejestrowany pod nr. 45512 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "X-16" prowadzonego przez Wydz. V KW MO/WUSW Wrocław, jako "ekstremalny działacz Solidarności". Wyrejestrowany 09.10.1984. Materiałów archiwalnych o sygn. 102481/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.