Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józefa
Nazwisko: Wojtasiewicz
Miejsce urodzenia: Borysław
Data urodzenia: 17-06-1911
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józefa Wojtasiewicz była inwigilowana w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Seniorzy” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej w dn. 08.04.1987 pod nr KA 63954 i prowadzonej przez Wydział III/ Wydział Służby Bezpieczeństwa RUSW w Gliwicach. Sprawę założono na podstawie informacji agenturalnej dotyczącej „nielegalnych spotkań” powstałego w listopadzie 1986 gliwickiego oddziału tzw. „Komitetu Pomocy Emerytom i Niepełnosprawnym”, na których omawiano „problemy ludzi zawodowo nieczynnych”, a także dyskutowano „nad możliwościami pomocy tym grupom społecznym”. Celem rozpracowania było „bieżące rozpoznanie zamierzeń” Komitetu i jego „neutralizacja”. Ww., która jako jedna z założycielek i aktywny członek „KPEiN” Oddział Gliwice brała udział w comiesięcznych spotkaniach z emerytami i rencistami w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, została zarejestrowana do SOR „Seniorzy” w dn. 08.04.1989 pod nr KA 63958. W związku z prowadzoną sprawą J. Wojtasiewicz była kontrolowana operacyjnie przez osobowe źródła informacji. SOR „Seniorzy” zakończono 14.12.1989 ze względu na „samoistne rozwiązanie się” Komitetu. W dniu 20.07.1990 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 44002/II. IPN Ka 048/846 (44002/II).
.