Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Janusz Wojciech
Nazwisko: Skolimowski
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 27-03-1947
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Janusz Skolimowski w swym oświadczeniu lustracyjnym złożonym w dniu 7.03.2008 w trybie ustawy z dnia 18.10.2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2013, poz. 1388) oświadczył, że pracował oraz był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a wyżej wymienionej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 cytowanej ustawy. W zarządzeniu PplWa 457/09/1 z dnia 9.09.2010 dotyczącym Janusza Skolimowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
ASW WARSZAWA INSTYTUT I, ZAKŁAD VII STARSZY WYKŁADOWCA - 01-10-1973
IPN BU 0901/1725 15072/VII akta osobowe
ASW WARSZAWA INSTYTUT I, ZAKŁAD I STARSZY WYKŁADOWCA - 01-12-1975
ASW WARSZAWA INSTYTUT I, ZAKŁAD VII STARSZY WYKŁADOWCA - 15-12-1975
ASW WARSZAWA INSTYTUT I, ZAKŁAD I STARSZY WYKŁADOWCA - 15-08-1976
ASW WARSZAWA INSTYTUT I, ZAKŁAD II STARSZY WYKŁADOWCA nie dotyczy 16-04-1977 30-09-1977
.